Test znajomości słówek 21 stycznia – 27 stycznia

smug

saddle

taciturn

willow

prose

penknife

to flatter
Udostępnij!