Test znajomości słowek 27 stycznia 2017 (dla początkujących)
to shout

belt

grass

to swim

door

cough

view

heart

child

item
Udostępnij!