Test znajomości słówek 29/08/2017 – 4/08/2017
Badge

Lawn

Chart

To acquint

Loft

Executor

Chubby

Mincer

Ashes

To devise
Udostępnij!