fbpx

Archiwumsierpień 2020

Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki dostarczają dodatkowych informacji o kimś lub o czymś. W języku angielskim przymiotniki mają niezmienną formę bez względu na liczbę i rodzaj...

Gramatyka

Dopełniacz saksoński: -‘s

Dopełniacz saksoński (dopełniacz fleksyjny, czyli possessive -s) określa przynależność przedmiotu do danej osoby. To forma odpowiadająca dopełniaczowi w języku...

Gramatyka

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe stosuje się wskazując pozycję (kogoś lub czegoś). Odpowiadają one na pytanie “which?” (który?). W języku angielskim przyjmują...

Gramatyka

Stopniowanie przysłówków

Stopień wyższy przysłówków (comparative degree) Stopniowania przysłówków używa się w celu porównania dwóch czynności. W języku angielskim przysłówki stopniuje...

.