fbpx
Strona główna » Angielski na stacji benzynowej
Angielski na co dzień

Angielski na stacji benzynowej

stacja benzynowa, na pierwszym planie weze od oleju napędowego, w tle stoi drabina

Wizyta na stacji benzynowej może być dla wielu osób rutynowym zadaniem, jednak dla osób uczących się języka angielskiego, może stanowić doskonałą okazję do praktyki i rozszerzenia słownictwa, gdy stacja znajduje się za granicą. Poniżej przedstawiamy najważniejsze słowa i zwroty, które mogą się przydać podczas takiej wizyty.

Podstawowe słownictwo

 • Fuel [fjuːəl | fju-el] – paliwo
 • Gasoline (US) / Petrol (UK) [ˈɡæsəliːn | ˈpɛtrəl | gas-o-line / pet-rol] – benzyna
 • Diesel [ˈdiːzəl | di-zel] – olej napędowy
 • Pump [pʌmp | pamp] – dystrybutor
 • Tank [tæŋk | tank] – zbiornik
 • Nozzle [ˈnɒzəl | noz-el] – pistolet paliwowy
 • Gas station (US) / Petrol station (UK) [ɡæs ˈsteɪʃən | ˈpɛtrəl ˈsteɪʃən | gas station / petrol station] – stacja benzynowa
 • Service station [ˈsɜːvɪs ˈsteɪʃən | service station] – stacja obsługi
 • Self-service [ˈsɛlf ˈsɜːvɪs | self-service] – samoobsługa

Rozszerzone słownictwo

 • Oil [ɔɪl | ojl] – olej
 • Air pressure [ˈɛə ˈprɛʃə | er preszer] – ciśnienie powietrza
 • Car wash [kɑː wɒʃ | kar łosz] – myjnia samochodowa
 • Vacuum cleaner [ˈvækjuːm ˈkliːnə | wakjum kliner] – odkurzacz
 • Windshield wiper fluid [ˈwɪndʃiːld ˈwaɪpə fluːɪd | łindśild łajper fluid] – płyn do spryskiwaczy
 • Tire [ˈtaɪə | tajer] – opona
 • Payment [ˈpeɪmənt | pejment] – płatność
 • Credit card [ˈkrɛdɪt kɑːd | kredit kard] – karta kredytowa
 • Cash [kæʃ | kesz] – gotówka
 • Receipt [rɪˈsiːt | risit] – paragon
 • Loyalty card [ˈlɔɪəlti kɑːd | lojalti kard] – karta lojalnościowa
 • Restroom [ˈrɛstruːm | rest-rum] – toaleta
 • Convenience store [kənˈviːniəns stɔː | konwiniens stor] – sklepik na stacji
 • Ice scraper [aɪs ˈskreɪpə | ajs skrejper] – skrobaczka do lodu
 • Antifreeze [ˈæntɪfriːz | anti-friz] – płyn do chłodnicy
 • Engine oil [ˈɛndʒɪn ɔɪl | endżin ojl] – olej silnikowy
 • Tire pressure gauge [ˈtaɪə ˈprɛʃə geɪdʒ | tajer preszer gejdż] – miernik ciśnienia w oponach
 • Jumper cables [ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz | dżamper kejblz] – kable rozruchowe
 • Fuel additive [ˈfjuːəl ˈædɪtɪv | fju-el aditiw] – dodatek do paliwa
 • Map [mæp | map] – mapa
 • Directions [dɪˈrɛkʃənz | direkczeńs] – wskazówki drogowe

Zwroty na stacji benzynowej

Fill it up with regular, please.
Prośzę zatankować do pełna zwykłą benzynę.

Is this pump self-service?
Czy ten dystrybutor jest samoobsługowy?

Can I get a car wash here?
Czy mogę tutaj umyć samochód?

Where is the restroom?
Gdzie jest toaleta?

Do you sell motor oils?
Czy sprzedajecie oleje silnikowe?


Przykładowe rozmowy z kasjerem na stacji benzynowej

Tankowanie paliwa

Klient: “Could I fill up on pump number three, please?”
Klient: “Czy mogę zatankować na dystrybutorze numer trzy, proszę?”

Kasjer: “Sure, what type of fuel do you need?”
Kasjer: “Jasne, jaki rodzaj paliwa potrzebujesz?”

Klient: “Diesel, please.”
Klient: “Diesel, proszę.”

Płatność

Klient: “I’d like to pay for the diesel on pump three. Here’s my credit card.”
Klient: “Chciałbym zapłacić za diesla z dystrybutora trzy. Oto moja karta kredytowa.”

Kasjer: “That will be $45. Do you need a receipt?”
Kasjer: “To będzie 45 dolarów. Czy potrzebujesz paragon?”

Klient: “Yes, please.”
Klient: “Tak, poproszę.”

Pytanie o udogodnienia

Klient: “Where is the restroom, please?”
Klient: “Gdzie jest toaleta, proszę?”

Kasjer: “It’s around the corner to your left.”
Kasjer: “Jest za rogiem po lewej stronie.”

Zakup w sklepie na stacji

Klient: “Do you have any ice scrapers?”
Klient: “Czy macie jakieś skrobaczki do lodu?”

Kasjer: “Yes, they’re next to the cash register. Which one would you like?”
Kasjer: “Tak, są obok kasy. Którą chciałbyś?”

Klient: “I’ll take this blue one, please.”
Klient: “Wezmę tę niebieską, proszę.”

Prośba o pomoc

Klient: “Excuse me, my car won’t start. Do you sell jumper cables?”
Klient: “Przepraszam, mój samochód nie chce się uruchomić. Czy sprzedajecie kable rozruchowe?”

Kasjer: “Yes, we have them. How about I show you where they are?”
Kasjer: “Tak, mamy. Może pokażę Ci, gdzie one są?”

Klient: “That would be great, thank you.”
Klient: “To byłoby świetnie, dziękuję.”

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!