fbpx
Strona główna » Sporty po angielsku – słownictwo
Angielski na co dzień Zwroty i słówka

Sporty po angielsku – słownictwo

Zastanawiasz się, jak nazywają się różne sporty po angielsku? Oto krótka i przyjazna lista, która pomoże Ci szybko się w nich zorientować! Poznaj angielskie nazwy popularnych dyscyplin sportowych wraz z ich transkrypcją fonetyczną – lista podzielona jest na różne kategorie. Zapraszamy wszystkich fanów sportu i języka angielskiego!

Gry Zespołowe / Team Sports

 • Football [ˈfʊt.bɔːl | ‘foot-ball] – Piłka Nożna
 • Basketball [ˈbæs.kɪt.bɔːl | ‘basket-ball] – Koszykówka
 • Volleyball [ˈvɒl.i.bɔːl | ‘volley-ball] – Siatkówka
 • Handball [ˈhænd.bɔːl | ‘hand-ball] – Piłka Ręczna
 • Rugby [ˈrʌg.bi | ‘rug-by] – Rugby
 • Baseball [ˈbeɪs.bɔːl | ‘base-ball] – Baseball
 • Ice Hockey [ˈaɪs ˌhɒk.i | ‘ice ‘hockey] – Hokej na Lodzie

Sporty Indywidualne / Individual Sports

 • Tennis [ˈten.ɪs | ‘ten-nis] – Tenis
 • Golf [gɒlf | ‘golf] – Golf
 • Swimming [ˈswɪm.ɪŋ | ‘swimming] – Pływanie
 • Running [ˈrʌn.ɪŋ | ‘running] – Bieganie
 • Cycling [ˈsaɪ.klɪŋ | ‘cycling] – Jazda na Rowerze
 • Gymnastics [dʒɪmˈnæs.tɪks | gym-nastics] – Gimnastyka
 • Archery [ˈɑː.tʃə.ri | ‘archery] – Łucznictwo

Sporty Zimowe / Winter Sports

 • Alpine Skiing [ˈæl.paɪn ˈskiː.ɪŋ | ‘alpine ‘skiing] – Narciarstwo Alpejskie
 • Ski Jumping [ˈski ˈdʒʌmp.ɪŋ | ‘ski ‘jumping] – Skoki Narciarskie
 • Figure Skating [ˈfɪg.jʊər ˈskeɪ.tɪŋ | ‘figure ‘skating] – Łyżwiarstwo Figurowe
 • Snowboarding [ˈsnəʊˌbɔːd.ɪŋ | ‘snow-board-ing] – Snowboarding
 • Biathlon [baɪˈæθ.lɒn | bi-ath-lon] – Biathlon

Sporty Walki / Combat Sports

 • Boxing [bɒks | ‘box-ing] – Boks
 • Judo [ˈdʒuː.dəʊ | ‘ju-do] – Judo
 • Karate [kəˈrɑː.teɪ | ka-‘ra-te] – Karate
 • Taekwondo [ˌtaɪˈkwɒn.doʊ | ‘tai-kwon-do] – Taekwondo
 • Wrestling [ˈrɛs.lɪŋ | ‘wrestling] – Zapasy

Sporty Ekstremalne / Extreme Sports

 • Skateboarding [ˈskeɪtˌbɔːd.ɪŋ | ‘skate-board-ing] – Skateboarding
 • Surfing [ˈsɜːf.ɪŋ | ‘surf-ing] – Surfing
 • Motocross [ˈməʊ.təʊˌkrɒs | ‘moto-cross] – Motocross
 • Bungee Jumping [ˈbʌn.dʒi ˌdʒʌmp.ɪŋ | ‘bungee ‘jumping] – Skoki Bungee
 • Paragliding [ˈpær.əˌɡlaɪd.ɪŋ | ‘para-gliding] – Paralotniarstwo
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!