fbpx
Strona główna » Angielski na budowie
Angielski na co dzień Angielski w pracy

Angielski na budowie

angielski na budowie

Dziś skupimy się na angielskim słownictwie specjalistycznym, które jest niezbędne na placu budowy. Oprócz tego, przygotowaliśmy dla Was praktyczne przykłady rozmów, które pomogą w płynnej i efektywnej komunikacji z zespołem. Zapraszamy!

Angielski na budowie – słownictwo

Construction /kənˈstrʌk.ʃən/ (kon-strak-szen)Budowa
Builder /ˈbɪl.dər/ (bil-der)Budowniczy
Hammer /ˈhæm.ər/ (ha-mer)Młotek
Nail /neɪl/ (nejl)Gwóźdź
Scaffold /ˈskæf.əld/ (ska-fould)Rusztowanie
Brick /brɪk/ (brik)Cegła
Concrete /ˈkɒn.kriːt/ (kon-krit)Beton
Crane /kreɪn/ (krejn)Dźwig
Blueprint /ˈbluː.prɪnt/ (blu-print)Plan, projekt
Safety helmet /ˈseɪf.ti ˈhel.mɪt/ (sej-fi hel-mit)Kask ochronny
Toolbox /ˈtuːl.bɒks/ (tul-boks)Skrzynka z narzędziami
Drill /drɪl/ (dril)Wiertarka
Ladder /ˈlæd.ər/ (la-der)Drabina
Cement /sɪˈment/ (si-ment)Cement
Pipe /paɪp/ (pajp)Rura
Weld /weld/ (weld)Spawać
Foundation /faʊnˈdeɪ.ʃən/ (faun-dej-szen)Fundament
Insulation /ˌɪn.sjʊˈleɪ.ʃən/ (in-sju-lej-szen)Izolacja
Beam /biːm/ (bim)Belka
Tile /taɪl/ (tajl)Kafelek, dachówka

Angielski na budowie – rozmówka

A:Do you have the blueprint for this project? – Masz plan tego projektu?
B:Yes, I left it in the toolbox. Can you grab it? – Tak, zostawiłem go w skrzynce z narzędziami. Możesz go wziąć?
A:Be careful on that ladder! And don’t forget your safety helmet. – Uważaj na tej drabinie! I nie zapomnij o kasku ochronnym.
B:Thanks for the reminder! – Dzięki za przypomnienie!
A:We need more cement and bricks for the wall. – Potrzebujemy więcej cementu i cegieł do ściany.
B:I’ll order them right away. – Zamówię je od razu.
A:Is the insulation done for the roof? – Czy izolacja dachu jest już gotowa?
B:Not yet, we’re still working on the foundation. – Jeszcze nie, nadal pracujemy nad fundamentem.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!