fbpx
Strona główna » Czasowniki posiłkowe w języku angielskim
Czasowniki Gramatyka Zwroty i słówka

Czasowniki posiłkowe w języku angielskim

studiowanie nauka angielskiego

Czasowniki posiłkowe mają w języku angielskim bardzo istotne znaczenie – to za ich pomocą możliwe jest tworzenie pytań i przeczeń w wielu czasach angielskich. Wyróżniamy trzy czasowniki posiłkowe, jednak w różnych odmianach, a nawet połączeniach. Uważamy, że to zdecydowanie ciekawa lekcja!

Czym są czasowniki posiłkowe i do czego służą?

Na samym początku nauki poznajemy z reguły podstawowe czasowniki:

  • be – być
  • do – robić
  • have – mieć
  • will – pragnąć (ten czasownik przyjmuje zdecydowanie częściej funkcję czasownika posiłkowego w czasach przyszłych – i oficjalnie uznawany jest za czasownik modalny, jednak dla ułatwienia nauki czasów przyszłych – uznajemy go za czasownik posiłowy)

Mają one fundamentalne znaczenie nie tylko ze względu na ich oczywiste tłumaczenia – lecz również dlatego, że pełnią rolę czasownika posiłkowego. Oznacza to, że pewne czasy angielskie, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne wykorzystują je w innym celu niż “tradycyjnego” czasownika.

Czasowniki posiłkowe służą do tworzenia przede wszystkim pytań i przeczeń, lecz również przy pewnych wyrażeniach, gdzie występuje inwersja w zdaniach twierdzących. Poniżej kilka przykładów:

Czasownik posiłkowy w czasie Present Simple

W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) operatorem jest czasownik do, który w 3. osobie liczby pojedynczej (he/she/it – on/ona/ono) przyjmuję formę does. Możesz też zauważyć, że ta forma “usuwa” z rzeczywistego czasownika końcówkę -s, którą dodaje się właśnie do 3. osoby liczby pojedynczej.

Do you speak English?
Czy mówisz po angielsku?

I don’t believe in what Richard said.
Nie wierzę w to co powiedział Richard.

Does he like watching comedy movies?
Czy on lubi oglądać komedie?

Patricia doesn’t prepare for exam.
Patrycja nie przygotowuje się do egzaminu.

Czasownik posiłkowy w czasie Present Continuous

W czasie teraźniejszym ciągłym (Present continuous) czasownikiem posiłkowym jest natomiast be – odmienione przez osoby.

Are you working at the moment?
Czy pracujesz w tym momencie?

They aren’t playing football.
Oni nie grają w piłkę nożną.

Czasownik posiłkowy w czasie Present Perfect

W tym czasie stosujemy natomiast czasownik posiłkowy have lub has (3. osoba liczby pojedynczej).

I have eaten a big meal, I am not hungry.
Jadłem/am duży posiłek, więc nie jestem głodny/a.

Mark has lived in Warsaw since 2014.
Mark mieszka w Warszawie od 2014 roku.

Have they finished building their new house?
Czy oni ukończyli budowę ich domu?

Czasownik posiłkowy w czasie Present Perfect Continuous

Z kolei w czasie Present Perfect wykorzystujemy również czasownik posiłkowy have/has, jednak wraz z trzecią formą czasownika be, czyli been.

Has she ever been to London?
Czy ona była kiedykolwiek w Londynie?

He has taken my keys with him.
On zabrał ze sobą moje klucze.

I have been working on fixing this problem since Monday.
Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu od poniedziałku.

Czasownik posiłkowy w czasie Past Simple

W czasie Past Simple, tak samo jak w Present Simple, czasownik posiłkowy did (forma przeszła od do) służy jedynie do tworzenia pytań i przeczeń.

I didn’t attend appointment yesterday.
Nie zgłosiłem/am się na wizytę wczoraj.

Did he notice the scratch on his car?
Czy on zauważył rysę na swoim samochodzie?

Czasownik posiłkowy w czasie Past Perfect

W czasie Past Perfect stosujemy natomiast czasownik posiłkowy had (czyli have w trzeciej formie). Ułatwieniem jest tutaj fakt, że w każdej osobie przyjmuje on taką samą formę.

They had been together for 5 years before they married.
Oni byli ze sobą przez 5 lat zanim się ożenili.

I had lived in London before I moved to Los Angeles.
Mieszkałam/em w Londynie zanim przeniosłem/am się do Los Angeles.

Had you ever worked in real estate industry before you got this job?
Czy kiedykolwiek pracowałeś/aś w sektorze nieruchomości zanim dostałeś/aś tę pracę?

Czasownik posiłkowy w czasie Past Perfect Continuous

Tutaj czasownik posiłkowy przyjmuję formę had (have w czasie przeszłym) wraz z trzecią formą czasownika be – czyli been. Przykłady poniżej:

Alissa had been training so hard before she got injury.
Alissa trenowała bardzo ciężko zanim przytrafiła się jej kontuzja.

I had been eating breakfast when my mom called me.
Jadłem śniadanie, kiedy zadzwoniła do mnie mama.

Czasownik posiłkowy w czasie Future Simple

Rolę czasownika posiłkowego w czasie Future Simple przyjmuje will – słówko to nie odmienia się przez osoby. W przeczeniach natomiast występuje w formie will not lub won’t.

I will rest tomorrow.
Odpocznę jutro.

Maria will ask you about the project tomorrow.
Maria zapyta się o projekt jutro.

Will it rain next week?
Czy będzie padać deszcz w następnym tygodniu?

David definately won’t be able to help you next week.
David definitywnie nie będzie w stanie Ci pomóc w następnym tygodniu.

Czasownik posiłkowy w czasie Future Continuous

W przypadku Future Continuous, czasownikiem posiłkowym jest również will, jednak tutaj wraz z be i czasownikiem z końcówką -ing.

We will be cleaning our house for next few hours.
Będziemy sprzątać swój dom przez następne kilka godzin.

I will be running tomorrow morning.
Będę biegać jutrzejszym porankiem.

They won’t be preparing for a household moving.
Oni nie będą przygotowywać się do przeprowadzki.

Czasownik posiłkowy w czasie Future Perfect Simple

W czasie Future Perfect również wykorzystujemy operator will, jednak wraz have i trzecią formą czasownika.

We will have cleaned our house before guests come in.
Będziemy mieli posprzątany dom zanim przyjdą goście.

Our team will have rearranged the area before delivery comes in.
Nasz zespół będzie miał przearanżowane miejsce zanim przyjedzie dostawa.

Czasownik posiłkowy w czasie Future Perfect Continuous

I taka sama zasada ma zastosowanie przy Future Perfect Continuous. Jednakże do “prawdziwego” czasownika dodajemy końcówkę -ing.

By 2022 they will have been living in Manchester for fifteen years.
Do 2022 oni mieszkali w Manchesterze przez piętnaście lat.

Anna will have been studying this topic before she start to understand it clearly.
Anna będzie studiowała ten temat dopóki go jasno nie zrozumie.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!