fbpx
Strona główna » Czasy angielskie

Czasy angielskie

Znajomość zagadnień związanych z czasami jest kluczowa dla swobodnej komunikacji w języku angielskim – są one fundamentem dla zrozumienia rozmówcy, jak i bycia rozumianym. Właśnie z tego powodu przygotowaliśmy oddzielny i obszerny dział na naszym portalu, w którym znajdziesz objaśnienia wszystkich czasów w angielskim.

Poniżej garść przydatnych informacji na ten temat oraz objaśnienia czasów w języku angielskim w pigułce. Jeżeli chcesz dogłębnie poznać dany czas – po prostu kliknij w odnośnik przypisany do każdego z nich.

Ile jest czasów w języku angielskim?

Często z niedowierzaniem reagują początkujący na informację o ilości czasów w języku angielskim – otóż jest ich aż 12! Nie przerażaj się jednak – mają one ze sobą wiele wspólnego, a ich zastosowanie można z łatwością uzasadnić. Głowne kategorie to wciąż czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe – odmiany dotyczą pewnych aspektów, które również występują w języku polskim!

Jakie są najważniejsze czasy angielskie?

Być może dopiero zaczynasz naukę języka angielskiego i dlatego chcesz poznać trzy najważniejsze grupy czasów – teraźniejszy, przeszły i przyszły. Ich znajomość pozwoli Ci na komunikację w kluczowych sytuacjach, nawet jeśli nie do końca zastosowanie tych czasów będzie odpowiednie. Są nimi: Present Simple, Past Simple i Future Simple.

Czasy przeszłe

Poniżej lista angielskich czasów przeszłych z krótkimi objaśnieniami.

 • Past Simple – stosowany do określenia czynności z przeszłości, które nie mają bezpośredniego wpływu na teraźniejszość. Łączy się najczęściej z konkretną datą/godziną z przeszłości, lecz nie musi. Stosujemy czasownik w drugiej formie.
 • Past Continuous – służy do podkreślenia ciągłości wydarzenia z przeszłości np. I was working when she called me. (Pracowałem/am kiedy ona zadzwoniła.). Stosujemy operatory were/playing.
 • Present Perfect Simple – słowo present może być nieco mylące, ponieważ nie jest to czas teraźniejszy. Używa się go do podkreślenia, że czynność mająca miejsce w przeszłości wpływa na teraźniejszość. Stosuje się operator have/has z czasownikiem w III formie.
 • Present Perfect Continuous – stosujemy gdy chcemy powiedzieć, że czynność rozpoczęta w przeszłości trwa do dzisiaj. Wykorzystuje się operator have/has been i czasownik z końcówką -ing.
 • Past Perfect Simple – rzadko stosowany czas w języku angielskim, który opisuje zdarzenia mające miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości. Stosuje się operator had i czasownik w III formie.
 • Past Perfect Continuous – jeszcze bardziej skomplikowana forma powyższego czasu – stosuje się, gdy “pierwsza” czynność była ciągła. Operatorem jest had been, czasownik z końcówką -ing.


Czasy teraźniejsze

Teraz czas na… czasy teraźniejsze. Jak możesz zauważyć jest ich nieco mniej!

 • Present Simple – używamy w przypadku czynności wykonywanych regularnie. W tym czasie nie wykorzystujemy operatora, a czasownik jest w podstawowej formie.
 • Present Continuous – czas używamy do opisywania czynności ciągłych wykonywanych w danym momencie lub zaplanowanych w przyszłości i co do których jesteśmy pewni, że nastąpią.

Czasy przyszłe

Nadszedł czas na przyszłość. Poniżej lista czasów future!

 • Future Simple – wykorzystywany do mówienia o rzeczach, które mają nastąpić w przyszłości (mogą to być jednak tylko nasze przewidywania). Wykorzystuje się operator will i czasownik w podstawowej formie.
 • Future Continuous – służy do mówienia o czynnościach, które mają również nastąpić w przyszłości, jednak ich charakter jest ciągły np. I will be working tomorrow. (Będę jutro pracować.)
 • Future Perfect Simple – czas, w którym mówimy o czynności, która zostanie wykonana przez określonym momentem w przyszłości np. I will have done this until tomorrow. (Będę miał/miała to zrobione do jutra.).
 • Future Perfect Continuous – czas, który wykorzystujemy do połączenia w sposób ciągły przeszłości z… przyszłością np. By the end of the month I will be training here for 2 years. (Do końca miesiąca będę trenować tutaj od 2 lat.).

Jak łatwo zrozumieć czasy z angielskiego?

Ilość czasów może z początku przytłaczać, ponieważ nie jest to “system” znany z języka polskiego. Pomimo tego – zastosowanie wszystkich czasów da się jasno wytłumaczyć, ponieważ te aspekty są wciąż obecne w naszym języku. Angielskie czasy są obecne na każdym etapie nauki, ponieważ nie warto korzystać z nich wszystkich w jednym momencie. Poznajmy zatem najpierw podstawowe czasy, które wymieniliśmy powyżej przy jednoczesnym wzbogacaniu słownictwa, po czym płynnie przechodźmy do coraz bardziej zaawansowanych czasów angielskich.

Pamiętaj, że nawet ludzie, którzy urodzili się w USA, Wielkiej Brytanii czy innym anglojęzycznym kraju, nie są perfekcyjni w stosowaniu czasów. To naturalne, że ludzie skracają konstrukcję i nie zawsze decydują się na idealne gramatyczne wypowiedzi. Dlatego nawet jeśli zdarzy Ci się pomyłka w zastosowaniu czasu – nie obawiaj się, prawdopodobnie i tak zostaniesz zrozumiany lub zrozumiana.

Udostępnij!