fbpx
Strona główna » Future Perfect Simple
Czasy angielskie Czasy angielskie przyszłe

Future Perfect Simple

Future Perfect (Simple) jest czasem przyszłym dokonanym. Konstrukcja przypomina czas Present Perfect Simple i Past Perfect Simple. Jedyną różnicą jest to, że czasownik posiłkowy “to have” stawiamy po czasowniku modalnym “will” i we wszystkich osobach przyjmuje on postać “have”. Czasu Future Perfect Simple używamy, aby opisać czynność, która zostanie ukończona przed określonym momentem w przyszłości.

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect

Twierdzenia w czasie Future Perfect Simple tworzymy według następującego schematu:

Podmiot + will + have + czasownik w III formie (czasownik regularny z końcówką ‘–ed’ lub odpowiednia forma czasownika nieregularnego)

Należy pamiętać, że używając Future Perfect Simple czasownik posiłkowy “have” się nie odmienia.

Przykłady zdań twierdzących w czasie Future Perfect Simple

By six o’clock I will have worked out the problem in algebra. ( Do godziny osiemnastej rozwiąże to zadanie z algebry.)

By that time I will have eaten my dinner. ( Do tego czasu zjem swój obiad.)

I will have cleaned my room before my mum comes back. (Posprzątam swój pokój, zanim mama wróci)

Zdania przeczące w czasie Future Perfect Simple

Przeczenia w tym czasie tworzymy dodając “not” po czasowniku modalnym will. Zatem możemy używać “will not” lub “won’t”.

Przykłady przeczeń w czasie Future Perfect Simple

I will not have finished this book until the end of the week. (Nie przeczytam tej książki do końca tygodnia.)

She won’t have finished her exam because the time run out. ( Ona nie dokończy egzaminu, ponieważ skończył się czas.)

They won’t have come back home before midnight. (Oni nie wrócą przed północą.)

Pytania w czasie Future Perfect Simple

Jeśli chcemy utworzyć pytanie w tym czasie, musimy dokonać inwersji, czyli zamiany miejsc podmiotu z czasownikiem modalnym “will”

Will + podmiot + have + czasownik w III formie

Przykłady pytań w czasie Future Perfect Simple

Will she have sent me these invoices by the end of this week? (Czy ona wyśle mi te faktury do końca tego tygodnia?)

Will you have finished your work before six o’clock? ( Czy skończysz pracę przed szóstą?)

Will you have finished writing your essay before the end of this month? ( Czy skończysz pisać swój esej do końca tego miesiąca?)

Określniki czasu w Future Perfect Simple

by the timezanim
bydo
by nowdo tej pory
by thendo tego czasu
untildo
beforezanim
Udostępnij!