fbpx
Strona główna » Future Simple
Czasy angielskie Czasy angielskie przyszłe

Future Simple

Future Simple to jeden z najistotniejszych i najobszerniejszych pod kątem zastosowań czasów w angielskim. Jest to jednocześnie prosty konstrukcyjnie czas, dlatego uczymy się go już na początkowym etapie poznawania tego języka. W tym poradniku opiszemy zastosowanie czasu Future Simple, budowę, tworzenie zdań, pytań i twierdzeń – jak również przedstawimy typowe określniki czasu chrakterystyczne dla Future Simple. Zapraszamy!

Zastosowanie czasu Future Simple

Czasu Future Simple (czas przyszły prosty w języku angielskim) możemy używać w wielu kontektach dotyczących przyszłości. Najważniejsze to jednak wiedzieć, że służy on do opisywania sytuacji pewnych lub bardzo wysoce prawdopodobnych. Poniżej kilka przykładów zastosowań czasu Future Simple:

 1. Przewidywanie przyszłosci – Czas Future Simple często używany jest do wyrażania przewidywań. Na przykład, mówiąc „It will rain tomorrow” (Jutro będzie padać), korzystamy z tego czasu, aby wyrazić nasze przewidywanie pogody.
 2. Spontaniczne decyzje – Kiedy podejmujemy decyzje spontanicznie, bez wcześniejszego planowania, także sięgamy po Future Simple. Przykładowe zdanie to: I’ll have a coffee, please (Poproszę kawę), które wyraża naszą nagłą decyzję o zamówieniu kawy.
 3. Obietnice, oferowanie pomocy i prośby – w momencie składania obietnic, oferowania pomocy lub wyrażania prośb, Future Simple staje się naszym sprzymierzeńcem. Możemy powiedzieć: I’ll help you with your luggage (Pomogę ci z bagażem), aby zaoferować pomoc.
 4. Przyszłe zdarzenia, które są pewne – mówiąc o zdarzeniach, które z pewnością nastąpią w przyszłości, również korzystamy z czasu Future Simple. The sun will rise at 6 a.m. (Słońce wzejdzie o 6 rano) to doskonały przykład takiego użycia.
 5. Wyrażenia o ogólnych prawdach – podobnie jak w przypadku innych czasów gramatycznych, Future Simple może być używany do wyrażenia ogólnych prawd, na przykład: Demand for electric cars will increase (Popyt na samochody elektryczne wzrośnie).

Budowa czasu Future Simple

Czas Future Simple w języku angielskim jest niezwykle prosty w budowie i łatwy do zrozumienia, co sprawia, że stanowi jedną z pierwszych struktur gramatycznych przyswajanych przez uczących się tego języka. Oto podstawowe elementy konstrukcji czasu Future Simple:

 1. Operator “will”:
  • Kluczowym elementem czasu Future Simple jest operator “will”, który umieszczamy przed głównym czasownikiem. Operator ten sygnalizuje, że dana akcja ma miejsce w przyszłości.
 2. Podmiot:
  • Tak jak w innych konstrukcjach czasowych, zaczynamy od podmiotu, którym może być rzeczownik lub zaimek osobowy (I, you, he, she, it, we, they).
 3. Bezokolicznik (base form) czasownika:
  • Po operatorze “will” umieszczamy główny czasownik w swojej podstawowej formie (bezokolicznikowej), bez “to”.

Teraz nauczymy Cię tworzenia zdań twierdzących, pytań i przeczeń w czasie Future Simple.

Zdania twierdzące w czasie Future Simple

Twierdzenia w czasie Future Simple tworzymy według następującego schematu:

Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania

Przykłady zdań twierdzących w czasie Future Simple

I will wash those dishes when I come back.
Pozmywam te naczynia kiedy wrócę.

The train will approach from the left.
Pociąg nadjedzie z lewej strony.

I will help you with math.
Pomogę ci z matematyką.

Przeczenia w czasie Future Simple

Przeczenia w tym czasie tworzymy dodając jedynie ‘not’ po ‘will’. Przeczenie przybiera również formę skróconą „won’t”.

Podmiot + will + not (won’t) + orzeczenie + reszta zdania

Przykłady zdań przeczących w czasie Future Simple

I will not visit Canada this year.
Nie odwiedzę Kanady w tym roku.

I won’t see my dog never again.
Nie zobaczę swojego psa już nigdy więcej.

I will not protect them always.
Nie zawsze będę ich chronić.

.

Pytania w czasie Future Simple

Jeśli chcemy utworzyć pytanie w tym czasie musimy dokonać standardowej inwersji, czyli zamiany miejsc podmiotu z ‘will’ bądź ‘won’t’. Wygląda to tak:

Will/won’t + podmiot + orzeczenie + reszta pytania

Przykłady pytań w czasie Future Simple

Will you see the movie with me tonight?
Obejrzysz ze  mną film dziś wieczorem?

Won’t you stop?
Przestaniesz?

Will my plane be delayed?
Czy mój samolot będzie opóźniony?

Typowe określniki czasu Future Simple

in two minutes/hoursza dwie minuty/godziny
in three days/months/yearsza trzy dni/miesiące/lata
in the futurew przyszłości
soonwkrótce
todaydzisiaj
tonightdziś wieczorem, dziś w nocy
tomorrowjutro
the day after tomorrowpojutrze
next day/month/yearnastępnego dnia/miesiąca/roku
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!