fbpx
Strona główna » Past Continuous
Czasy angielskie Czasy angielskie przeszłe

Past Continuous


Past Continuous, ze swoją charakterystyczną strukturą i zastosowaniem, stanowi jeden z kluczowych elementów gramatyki języka angielskiego. W tym poradniku zagłębimy się w świat Past Continuous, przybliżając jego budowę, sposób tworzenia zdań oraz pytania, a także omówimy typowe określniki czasu, które towarzyszą temu czasowi. Przedstawimy również praktyczne przykłady, które pomogą zrozumieć, kiedy i jak używać Past Continuous!

Kiedy używamy Past Continuous?

Czas Past Continuous (czas przeszły ciągły w języku angielskim) jest używany do opisywania różnych sytuacji z przeszłości, które miały miejsce przez pewien okres czasu lub były w trakcie wykonywania, gdy miało miejsce inne zdarzenie. Oto kilka kluczowych zastosowań czasu Past Continuous:

  1. Opisywanie trwającej akcji w przeszłości – Używamy Past Continuous do opisywania czynności, która trwała w określonym momencie w przeszłości. Na przykład: I was reading a book all evening (Cały wieczór czytałem książkę).
  2. Przerwane czynności – Kiedy chcemy pokazać, że pewna trwająca akcja została przerwana przez inną czynność, również używamy Past Continuous. Przerwanie to często wyrażane jest za pomocą czasu Past Simple. Na przykład: I was walking in the park when it started to rain (Spacerowałem po parku, kiedy zaczęło padać).
  3. Równoczesne akcje w przeszłości – Past Continuous może być używany do opisywania dwóch lub więcej akcji, które działy się równocześnie w przeszłości. Na przykład: While I was studying, my brother was playing video games (Podczas gdy ja się uczyłem, mój brat grał w gry wideo).
  4. Atmosfera i tło – Czas ten jest również używany do tworzenia tła dla opowieści lub opisów sytuacji w przeszłości. Może to pomóc w lepszym zobrazowaniu sceny lub atmosfery. Na przykład: The moon was shining and the owls were hooting (Księżyc świecił, a sowy pohukiwały).
  5. Zaplanowane działania w przeszłości – Chociaż mniej typowe, Past Continuous może być używany do mówienia o planach lub zamiarach w przeszłości, które były planowane, ale niekoniecznie zrealizowane. Na przykład: I was going to visit you, but I got sick (Miałem zamiar cię odwiedzić, ale zachorowałem).

Podsumowując, Past Continuous jest niezwykle przydatnym czasem do opisywania różnorodnych sytuacji z przeszłości, szczególnie tych, które mają charakter ciągły, są przerwane przez inne zdarzenia, odbywają się równocześnie z innymi akcjami, tworzą tło dla opowieści, lub odnoszą się do planów i zamiarów.

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Past Continuous

Zdania twierdzące w czasie Past Continous tworzy poprzez zastosowanie następującej konstrukcji:

Podmiot + was/were + czasownik + ing

Was stosujemy w przypadku III osoby liczby pojedynczej (he, she, is) oraz I osoby liczby pojedynczej. Natomiast were używa się we wszystkich innych.

I was working at home yesterday when it happened.
Pracowałem/am wczoraj w domu, kiedy to się wydarzyło.

They were playing basketball few days ago.
Oni grali w koszykówkę kilka dni temu.


Tworzenie pytań w czasie Past Continuous

Pytania tworzy się poprzez inwersję, czyli was/were umieszczamy na początku, a czasownik z końcówką -ing po podmiocie.

Were she studying when you called?
Czy ona uczyła się, kiedy zadzwoniłeś?

Were you listening while I was talking to you?
Czy słuchałeś/aś, kiedy mówiłem/am do ciebie?

Tworzenie przeczeń w czasie Past Continuous

Przeczenia natomiast tworzy się poprzez dodanie not do was/were. Można używać konstrukcji wasn’t/weren’t.

I wasn’t dancing last night.
Nie tańczyłem/am ostatniej nocy.

We weren’t working yesterday.
Nie pracowaliśmy wczoraj.

Typowe okoliczniki czasu dla czasu Present Continous

two days ago at 5 pmdwa dni temu o 17
thenwtedy
from 5 am to 2 pmod 5 do 14
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!