fbpx
Strona główna » Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous
Czasy angielskie

Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous

Zarówno Present Simple, jak i Present Continuous to dwa podstawowe czasy w języku angielskim, które wyrażają działania zachodzące w teraźniejszości. Chociaż oba dotyczą teraźniejszości, ich użycie i znaczenie różnią się w pewnych kluczowych aspektach.

Zastosowanie obydwu czasów

Poniżej omawiamy, w jakich sytuacjach stosuje się obydwa te czasy!

Present Simple

 • Rzeczywiste czynności rutynowe lub stałe fakty.
  Przykład: The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.)
 • Ogólne stwierdzenia lub uczucia.
  Przykład: I like chocolate. (Lubię czekoladę.)

Present Continuous

 • Działania zachodzące w chwili obecnej.
  Przykład: I am reading a book. (Czytam książkę.)
 • Tymczasowe sytuacje.
  Przykład: She is staying with her grandparents this week. (Ona mieszka u dziadków w tym tygodniu.)

Budowa obydwu czasów

Present Simple

 • Twierdzenie: podmiot + czasownik w podstawowej formie (3 osoba liczby pojedynczej + “s/es”)
  Przykład: She works. (Ona pracuje.)
 • Pytanie: (do/does) + podmiot + czasownik w podstawowej formie
  Przykład: Does she work? (Czy ona pracuje?)
 • Przeczenie: podmiot + do/does + not + czasownik w podstawowej formie
  Przykład: She does not work. (Ona nie pracuje.)

Present Continuous

 • Twierdzenie: podmiot + “be” (am/is/are) + czasownik + ing
  Przykład: She is working. (Ona pracuje [teraz].)
 • Pytanie: “be” (am/is/are) + podmiot + czasownik + ing
  Przykład: Is she working? (Czy ona pracuje [teraz]?)
 • Przeczenie: podmiot + “be” (am/is/are) + not + czasownik + ing
  Przykład: She is not working. (Ona nie pracuje [teraz].)

Określniki czasu

Present Simple

 • always [ˈɔːlweɪz | olłejz] – zawsze
 • usually [ˈjuːʒuəli | juszuali] – zazwyczaj
 • often [ˈɒfən | ofen] – często
 • sometimes [ˈsʌmtaɪmz | samtajmz] – czasami
 • rarely [ˈreərli | rjerli] – rzadko
 • never [ˈnɛvər | newer] – nigdy
 • every day/week/month/year [ˈɛvri deɪ/wiːk/mʌnθ/jɪər | ewri dej/łik/mans/jer] – każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku

Present Continuous

 • now [naʊ | nau] – teraz
 • at the moment [æt ðə ˈmoʊmənt | et de moment] – w tym momencie
 • today [təˈdeɪ | tudej] – dzisiaj
 • currently [ˈkɜːrəntli | karentli] – obecnie
 • right now [raɪt naʊ | rajt nau] – właśnie teraz

Różnice Present Simple i Present Continuous

Present Simple skupia się na stałych czynnościach, rutynach lub ogólnych prawdach, podczas gdy Present Continuous opisuje tymczasowe działania lub te zachodzące dokładnie w chwili obecnej.

Zastosowanie”when” i “while”:

 • When jest często używane z Present Simple do opisania dwóch działań, które następują po sobie.
  Przykład: When I finish work, I go home.
 • While jest używane z Present Continuous do opisania dwóch działań zachodzących jednocześnie.
  Przykład: While she was reading, he was cooking.

Zarówno Present Simple, jak i Present Continuous mogą być używane w jednym zdaniu, zwłaszcza gdy chcemy opisać coś, co dzieje się regularnie w kontekście czegoś, co dzieje się w danej chwili. W takim przypadku, często używane są konstrukcje z “when”, “while”, “as soon as”, “before” czy “after”, aby wskazać relację między dwoma czynnościami.

When I get home, I am always listening to music.
Gdy wracam do domu, zawsze słucham muzyki.

I always drink coffee while I am reading the newspaper.
Zawsze piję kawę, gdy czytam gazetę.

She watches TV while her brother is doing homework.
Ona ogląda telewizję, podczas gdy jej brat robi pracę domową.

W tych przykładach Present Simple odnosi się do czynności regularnych lub rutynowych, natomiast Present Continuous opisuje działania zachodzące w danej chwili lub tymczasowo. Te dwa czasy mogą współdziałać w jednym zdaniu, aby dać czytelnikowi pełniejszy obraz sytuacji.

Podsumowanie

Zrozumienie różnic między Present Simple i Present Continuous jest kluczowe do precyzyjnego i skutecznego wyrażania się w języku angielskim. Mimo że oba czasy odnoszą się do teraźniejszości, odnoszą się do różnych aspektów i sytuacji, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy każdy z nich używać.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!