fbpx
Strona główna » Present Perfect Continuous
Czasy angielskie Czasy angielskie przeszłe

Present Perfect Continuous


W dzisiejszym artykule skupimy się na Present Perfect Continuous, czasie podkreślającym trwające akcje i ich rezultaty w teraźniejszości. Pozwala on na płynne i precyzyjne opisywanie doświadczeń, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji. Zapraszamy do odkrycia świata czasu Present Perfect Continuous!

Kiedy używamy czasu Present Perfect Continuous.

Czas Present Perfect Continuous jest formą ciągłą, zatem używamy go, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która miała swój początek w przeszłości i trwa bez przerwy aż do chwili obecnej. Używamy go również w sytuacji, kiedy skutek ciągłej czynności z przeszłości jest nadal odczuwalny. Poniżej kilka przykładów zastosowań.

  • Czynności trwające do teraz – jeśli coś zaczęło się w przeszłości i nadal trwa w chwili obecnej, używamy Present Perfect Continuous. Przykład? I’ve been waiting here for two hours. (Czekam tu już od dwóch godzin.)
  • Czynności, które niedawno się zakończyły, ale ich efekty są widoczne w teraźniejszości – kiedy coś było robione przez jakiś czas i właśnie się skończyło, a efekty tej czynności są jeszcze obecne. She’s been crying, her eyes are red. (Płakała, ma czerwone oczy.)
  • Czynności trwające przez pewien czas, z naciskiem na proces lub trwanie – kiedy chcemy podkreślić, że coś trwało przez pewien okres czasu lub nadal trwa, zwracając uwagę na sam proces. We’ve been working on this project for six months. (Pracujemy nad tym projektem już od sześciu miesięcy.)
  • Podkreślenie czasu trwania czynności, szczególnie kiedy jest to dłuższy okres – Present Perfect Continuous jest używany, aby wskazać, że czynność nie tylko miała miejsce, ale również zajęła pewien okres czasu, który jest dla nas istotny. I’ve been learning English for three years. (Uczę się angielskiego już od trzech lat.)

Bardzo ważne jest zrozumienie różnicy pomiędzy czasem Present Perfect Simple, a Present Perfect Continuous. Kiedy chcemy podkreślić, że dana czynność jeszcze nie została zakończona użyjemy czasu Present Perfect Continuous, natomiast gdy zależy nam na podkreśleniu skutku czynności, która miała miejsce w przeszłości – użyjemy czasu Present Perfect Simple.

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Continuous

Twierdzenia w czasie Present Perfect Continuous tworzymy według następującego schematu:

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką “-ing” + …

Przykłady zdań twierdzących w czasie Present Perfect Continuous


Since moving to New York, Emily has been exploring the city every weekend.

Od przeprowadzki do Nowego Jorku, Emily zwiedza miasto każdego weekendu.

For the past year, Tom has been training for the marathon.
Od ostatniego roku, Tom trenuje do maratonu.

Recently, Sarah and Mike have been renovating their old house.
Ostatnio, Sarah i Mike remontują swój stary dom.

Since joining the club, Jack has been attending every meeting.
Od dołączenia do klubu, Jack uczestniczy w każdym spotkaniu.


Przeczenia w czasie Present Perfect Continuous

Przeczenia w tym czasie tworzymy tak samo jak podczas używania czasu Present Perfect Simple: dodajemy operator ‘not’ po ‘have’ lub ‘has’.

Podmiot + have/has + not + czasownik z końcówką ‘-ing’ + …

Przykłady zdań przeczących w czasie Present Perfect Continuous

I haven’t been sleeping well lately because of the stress at work.
Ostatnio nie śpię dobrze z powodu stresu w pracy.

They haven’t been traveling since the pandemic started.
Od początku pandemii nie podróżują.

Despite the sunny weather, we haven’t been going to the beach this summer.
Pomimo słonecznej pogody, tego lata nie chodziliśmy na plażę.

The team hasn’t been performing up to expectations this season.
Drużyna nie spełnia oczekiwań w tym sezonie


Pytania w czasie Present Perfect Continuous

Jeśli chcemy utworzyć pytanie w tym czasie, musimy zamienić miejscami podmiot z ‘have/has’. Wygląda to następująco:

Have/has + podmiot + czasownik z końcówką ‘-ing’ + reszta pytania

Przykłady pytań w czasie Present Perfect Continuous

Haven’t you been feeling better since you started the new treatment?
Czy nie czujesz się lepiej, odkąd zacząłeś nowe leczenie?

Hasn’t she been working on that project for over a year now?
Czy ona nie pracuje nad tym projektem już ponad rok?

Have they been practicing for the competition every weekend?
Czy oni ćwiczą do konkursu każdego weekendu?

Hasn’t the garden been looking more vibrant since you began taking care of it?
Czy ogród nie wygląda na bardziej żywy, odkąd zacząłeś się nim zajmować?


Typowe określniki czasu Present Perfect Continuous

W czasie Present Perfect Continuous często używane są określniki czasu, które pomagają podkreślić trwanie akcji rozpoczętej w przeszłości i ciągle trwającej lub mającej wpływ na teraźniejszość. Oto niektóre z najbardziej typowych określników czasu dla tego czasu gramatycznego:

  1. since – używane do wskazania konkretnego momentu rozpoczęcia akcji w przeszłości (np. since 2010, since January, since this morning).
  2. for – określa długość trwania akcji (np. for two hours, for several years).
  3. lately/recently – wskazuje na okres czasu bliski teraźniejszości, sugerując, że akcja miała miejsce niedawno (np. lately, recently).
  4. all morning/ all day/ all year etc. – podkreśla ciągłość akcji przez cały określony czas (np. all day, all night).
  5. over the past few days/weeks/months/years – wskazuje na trwanie akcji przez określony okres czasu aż do teraźniejszości (np. over the last few months).
  6. up to now/ so far/ until now – używane do podkreślenia, że akcja trwała do obecnego momentu i może kontynuować się w przyszłości (np. up to now, so far).

Te określniki czasu są kluczowe przy użyciu czasu Present Perfect Continuous, ponieważ pozwalają na precyzyjne określenie czasu trwania akcji oraz jej związku z teraźniejszością.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!