fbpx
Strona główna » Present Perfect Simple
Czasy angielskie Czasy angielskie przeszłe

Present Perfect Simple

Mieliście okazje zastanawiać się kiedyś, dlaczego w języku angielskim mamy taki czas jak Present Perfect Simple? Może brzmi on trochę jak językowy potwór, ale uwierz mi, jest naprawdę fascynujący! To swego rodzaju “most” między przeszłością a teraźniejszością, który pozwala nam mówić o tym, co się wydarzyło, ale wciąż ma znaczenie dla chwili obecnej.

W poniższym poradniku powiemy o zastosowaniu czasu Present Perfect Simple, tworzeniu zdań twierdzących, przeczeń i pytań. Przedstawimy również typowe określniki czasu oraz… historię tego języka. Zapraszamy!

Zastosowanie czasu Present Perfect Simple

Czasu Present Perfect Simple używamy w przypadku mówienia o czynnościach lub stanach, które wymieniamy poniżej:

  1. Czynności z przeszłości wpływające na teraźniejszość -jeśli coś się wydarzyło w przeszłości, ale ma to znaczenie dla chwili obecnej, sięgamy po Present Perfect. Przykład? I’ve lost my keys. (Zgubiłem klucze i wciąż ich nie mam)
  2. Doświadczenia życiowe – kiedy chcemy powiedzieć, że coś nam się przytrafiło w życiu (ale nie ważne kiedy), to też używamy tego czasu. I’ve been to Paris. (Byłem w Paryżu, ale nie mówię kiedy.)
  3. Czynności, które właśnie, niedawno się zakończyły – kiedy coś się właśnie stało i chcemy o tym powiedzieć, Present Perfect przychodzi z pomocą. She’s just finished her homework. (Właśnie skończyła pracę domową.)
  4. Czynności, które trwały przez pewien czas i mogą trwać nadal: Jeśli coś zaczęło się w przeszłości i może nadal trwać, zgadnij co? Tak, Present Perfect! I’ve lived here for 10 years. (Mieszkam tu od 10 lat (i wciąż tu mieszkam).

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect Simple

Twierdzenia w czasie Present Perfect Simple tworzymy według następującego schematu:

Podmiot + have/has + czasownik w III formie + …

Czasowniki regularne w III formie tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed. Czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć.

Przykłady zdań twierdzących w czasie Present Perfect Simple

She has broken her leg. (Ona złamała nogę.)

I have lost my keys. (Zgubiłem swoje klucze.)

Monica has cooked dinner. (Monika ugotowała obiad.)


Przeczenia w czasie Present Perfect Simple

Przeczenia w Present Perfect Simple tworzymy w prosty sposób. Wystarczy dodać operator not po have/has:

Podmiot + have/has + not + czasownik w III formie + …

 Można również zastosować skrócone formy haven’t lub hasn’t.

Przykłady przeczeń w czasie Present Perfect Simple

I haven’t been in England. (Nie byłem w Anglii.)

He hasn’t eaten Vietnam food. (On nie jadł wietnamskiego jedzenia.)

Tom and Elise haven’t seen this movie. (Tom i Elise nie widzieli tego filmu.)


Pytania w czasie Present Perfect Simple

Aby utworzyć pytania w czasie Present Perfect Simple należy zamienić miejscami podmiot i operator have/has. Schemat wygląda następująco:

Have/has + podmiot + czasownik w III formie + …

Przykłady pytań w czasie Present Perfect Simple

Have you ever been in Paris? (Czy kiedykolwiek byłaś/eś w Paryżu?)

Has she read this book before? (Czy ona czytała wcześniej tą książkę?)

Have we arrived yet? (Czy już dojechaliśmy?)


Typowe określniki czasu w Present Perfect Simple

Tak jak napisaliśmy na samym początku, cechą charakterystyczną czasu Present Perfect Simple jest bliższe nieokreślanie miejsca w przeszłości danej czynności lub stanu. Istnieje jednak kilka określników czasu, których można używać w czasie Present Perfect Simple.

everkiedykolwiek
recentlyniedawno
nevernigdy
alreadyjuż (z reguły używane w twierdzeniach)
yet już (z reguły używane w pytaniach i przeczeniach)
justwłaśnie

Historia czasu Present Perfect Simple

W staroangielskim istniały formy czasowników, które przypominały Present Perfect, ale były używane w nieco inny sposób. Następnie, w miarę jak język angielski ewoluował z języka staroangielskiego do średnioangielskiego, około lat 1150-1500, zaczęły się pojawiać pewne zmiany. Wpływy z języków romańskich, zwłaszcza francuskiego (w wyniku inwazji Normanów w 1066 roku!), miały duży wpływ na rozwój struktury czasowej w angielskim.

W językach romańskich, takich jak francuski czy hiszpański, istnieje czas przeszły, który jest dość zbliżony do angielskiego Present Perfect. Te wpływy mogły przyczynić się do kształtowania i umocnienia się Present Perfect Simple w języku angielskim

W okresie nowoangielskim, który zaczyna się mniej więcej od 1500 roku, Present Perfect Simple stał się w pełni ukształtowanym czasem. Zaczęto go używać do wyrażenia czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale wciąż mają wpływ na teraźniejszość. Dziś jest on nauczany w szkołach na całym świecie jako ważna część gramatyki angielskiej.

Sprawdź nasze ćwiczenia do czasu Present Perfect Simple!

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!