fbpx
Strona główna » Przydatne zwroty na maturę cz.1
Egzaminy

Przydatne zwroty na maturę cz.1

nauka w bibliotece

Już niebawem rozpoczną się pierwsze egzaminy maturalne, a wraz z nimi matura ustna z angielskiego. Egzaminatorzy będą oceniali sposób wymowy, zasób słownictwa, płynność wypowiedzi oraz gramatykę. Warto zatem dobrze się przygotować, aby w momencie stresu mieć w zanadrzu utrwalone zwroty, które świadczą o naszej dobrej znajomości języka angielskiego! Rozpoczynamy serię z ciekawymi oraz przydatnymi wyrażeniami na maturę!

Wyrażanie opinii

In my personal opinion [ in maj personal opinion / ɪn maɪ ˈpɜːsnl əˈpɪnjən ] – w mojej osobistej opinii
In my experience [ in maj ikspieriens / ɪn maɪ ɪksˈpɪərɪəns ] – z mojego doświadczenia
From my point of view [ from maj pojnt of wju / frɒm maɪ pɔɪnt ɒv vjuː ] – z mojego punktu widzenia

Zgadzenie się

I totally agree [ aj toutali egri / aɪ ˈtəʊtli əˈgriː ] – całkowicie się zgadzam
You are absolutely right [ ju ar absolutli rajt / juː ɑːr ˈæbsəluːtli raɪt ] – masz całkowitą rację
It sounds great [ it saunds grejt / ɪt saʊndz greɪt ] – to brzmi świetnie

Proponowanie

Let’s consider [ lets konside / lɛts kənˈsɪdə ] – rozważmy
Would you like to go to cinema? [ łudż ju laik tu goł tu sinema / wʊd juː laɪk tuː gəʊ tuː ˈsɪnəmə ] – czy chciałabyś/chciałbyś iść kina?
Shall we go to the beach? [ szal wi goł tu de bicz / ʃæl wiː gəʊ tuː ðə biːʧ ] – pójdziemy na plażę?

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!