fbpx
Strona główna » Am czy pm – system 12-godzinny
Gramatyka

Am czy pm – system 12-godzinny

zegar stojący na stole, w tle ozdoby oraz kwiaty

W codziennej komunikacji angielskiej oraz we wszelkiego rodzaju sytuacjach, godziny określane są za pomocą systemu 12-godzinnego, wykorzystującego oznaczenia a.m. i p.m. W poniższym artykule przedstawiamy, jak działa ten system, oraz przykłady użycia, aby ułatwić zrozumienie i poprawne stosowanie am i pm w języku angielskim!

Rozumienie a.m. i p.m.

Oznaczenia a.m. (ante meridiem) i p.m. (post meridiem) pochodzą z łaciny i są używane do dzielenia dnia na dwie 12-godzinne części. Pierwsza, a.m., dotyczy godzin od północy do południa, natomiast druga, p.m., obejmuje godziny od południa do północy.

Przykłady użycia

It is 10:00 a.m.
Jest 10:00 rano.

The meeting is scheduled for 3:00 p.m.
Spotkanie jest zaplanowane na 15:00 po południu.

Jak czytać i używać a.m. i p.m.

Aby poprawnie odczytać i używać oznaczeń a.m. i p.m., warto znać kilka prostych zasad. Należy pamiętać, że dzień zaczyna się o północy (12:00 a.m.) i kończy o 23:59 p.m., tuż przed kolejną północą.

Przykłady z życia codziennego

The flight departs at 11:30 p.m.
Lot odlatuje o 23:30 wieczorem.

She wakes up at 6:00 a.m. every morning.
Ona budzi się o 6:00 rano każdego dnia.

School starts at 8:45 a.m.
Szkoła zaczyna się o 8:45 rano.

Lunch break is at 12:00 p.m., right at noon.
Przerwa na lunch jest o 12:00, dokładnie w południe.

The movie ends at 9:15 p.m.
Film kończy się o 21:15 wieczorem.

Wskazówki dotyczące zapamiętywania

Aby łatwiej zapamiętać różnicę między a.m. i p.m., można stosować prostą mnemotechnikę: a.m. to After Midnight (po północy), sugerując, że jest to czas przed południem. P.m. można kojarzyć z Past Midday (po południu), co wskazuje na godziny po 12:00.

Dodatkowe uwagi

Istnieje kilka szczególnych momentów w ciągu dnia, które mogą być mylące przy stosowaniu systemu a.m./p.m.:

  • 12:00 p.m. – Południe (midday, noon). To moment, kiedy słońce znajduje się najwyżej na niebie w ciągu dnia, w połowie drogi między wschodem a zachodem słońca. Czas 12:00 p.m. oznacza środek dnia.
  • 12:00 a.m. – Północ (midnight). To moment, który rozpoczyna nowy dzień, znajdujący się dokładnie pomiędzy końcem jednego dnia a początkiem następnego. Czas 12:00 a.m. oznacza początek nowego dnia.
  • Godziny bezpośrednio po północy, jak 12:01 a.m., należą do wczesnych godzin nowego dnia.
  • Godziny przed północą, jak 11:59 p.m., oznaczają końcówkę obecnego dnia.

Zrozumienie tych subtelności pomaga w precyzyjnym planowaniu i komunikacji, szczególnie w kontekście międzynarodowym, gdzie różnice kulturowe mogą wpływać na interpretację czasu.

.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!