fbpx
Strona główna » Czasownik to be – odmiana, skrócone formy, budowa zdań 
Gramatyka

Czasownik to be – odmiana, skrócone formy, budowa zdań 

Pupil of primary school with book in hand. Girl with backpack near building outdoors. Beginning of lessons. First day of fall.

Angielski czasownik to be (być) jest bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów w nauce języka angielskiego. Używa się go praktycznie w każdej codziennej komunikacji. 

Co warto wiedzieć o angielskim czasowniku to be? 

To be pełni dwie role: jako normalny czasownik lub jako operator posiłkowy w czasach Continuous, jak i w Passive Voice (Stronie biernej). Odmienia się przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej, jak również ze względu na używany czas. 

Od razu chcemy zaznaczyć – ilość informacji w tym poradniku może z jednej strony Cię przestraszyć, jednak pewne zagadnienia związane są ściśle z bardziej zaawansowanymi czasami i konstrukcjami gramatycznymi. Nie musisz rozumieć ich wszystkich od razu, zacznij od podstawowych czasów i odmiany. 

Odmiana czasownika to be przez osoby 

Czasownik to be w podstawowej formie (czas teraźniejszy) odmienia się przez osoby w trzech formach: am, are, is. Wygląda to następująco: 

I am (Ja jestem) We are (My jesteśmy) 
You are (Ty jesteś) You are (Wy jesteście) 
He/She/It is (On/Ona/Ono jest) They are (Oni są) 

Istnieje również skrócona forma odmienionych czasowników, która wygląda tak jak poniżej: 

I’m We’re 
You’re You‘re 
He‘s/She’s/It’s They‘re 

To be w Past Simple i czasach Continuous 

Wspomnieliśmy już, że czasownik to be nie odmienia się jedynie przez osoby, lecz także przyjmuje inną formę w czasach przeszłych i Continuous. Poniżej odmiana drugiej formy czasownika to be: 

I was (Ja byłem/am) We were (My byliśmy/byłyśmy) 
You were (Ty byłeś/aś You were (Wy byliście/byłyście) 
He/She/It was (On/ona/ono byli) They were (Oni byli/One były) 

W przypadku czasów Continuous to be stanowi natomiast rolę operatora posiłkowego: 

Czas angielski Operator posiłkowy to be 
Present Continuous To be odmienione przez osoby (am, are, is
Past Continuous Have/has been 
Past Perfect Continuous Had been 
Future Continuous Will be 
Future Perfect Continuous Will have been 

Zdania twierdzące z czasownikiem to be 

Zdania twierdzące z czasownikiem to be w języku angielskim tworzymy według poniższego wzoru: 

Podmiot + czasownik to be (w odpowiedniej formie) + ewentualny czasownik + reszta zdania. 

Poniżej kilka przykładów zdań twierdzących z czasownikiem to be: 

Past Simple: 
I was at work last Monday. 
Byłem/am w pracy ostatniego poniedziałku. 

Past Perfect Continuous (jako operator): 
They had been training daily, before they moved to Paris. 
Oni trenowali codziennie zanim przeprowadzili się do Paryża. 

Past Continuous (jako operator): 
Maria was drawing for two hours yesterday. 
Maria malowała przez dwie godziny wczoraj. 

Future Continous: 
I will be filling documents whole day tomorrow. 
Będę wypełniał/a dokumenty jutro przez cały dzień. 

Przeczenia z czasownikiem to be 

W czasie Present Simple i Present Continuous, przeczenia tworzymy po prostu poprzez dodanie partykuły not do odpowiednio odmienionego czasownika to be przez osoby. 

Warto zaznaczyć, że możemy użyć pewnego skrótu, który wygląda następująco, jednak zwróć uwagę na wyjątek pierwszej liczby pojedynczej

I am not = I’m not We are not = We aren’t 
You are not = You aren’t You are not = You aren’t  
He/She/It is not = He/She/It isn’t They are not = They aren’t 

Powyższe zasady znajdują takie same zastosowanie dla czasowników w czasie Past Simple z tym, że pierwsza osoba liczby pojedynczej tym razem wpisuje się w regułę skracania. 

I was not = I wasn’t We were not = We weren’t 
You were not = You weren’t You were not = You weren’t 
He/She/It was not = He/She/It was They were not = They weren’t 

Przeczenia w innych czasach wymagają poznania zasad ich tworzenia. Najczęściej tworzymy przez je dodanie do odpowiedniego operatora posiłkowego partykuły not np. 

Future Simple: 
I won’t (will not) be there tomorrow. 
Nie będę tam jutro. 

Pytania z czasownikiem to be 

Czasownik to be jest dość specyficzny, jeżeli pełni rolę czasownika – w przypadku podstawowych czasów np. Past Simple, nie stosuje się dodatkowego operatora posiłkowego dla tworzenia pytań. Tworzy się bowiem poprzez tzw. szyk przestawny. 

Zacznijmy zatem od pytań z to be w czasie teraźniejszym, które tworzy się według poniższego wzoru: 

Ewentualny zaimek względny (who, whose itp.) + Odmieniony czasownik to be + osoba + czasownik (Present Continuous) + reszta zdania 

Przykład: 

Are you this man who I met yesterday? 
Jesteś tym mężczyzną, którego spotkałem/am wczoraj? 

Is Martin working on his website project right now? 
Czy Martin pracuje nad swoim projektem strony internetowej w tym momencie? 

How is he doing? 
Jak on się ma? 

Natomiast w przypadku bardziej zaawansowanych czasów najpierw umieszczamy operator, a po osobie czasownik to be (pełniący często również funkcję operatora) np. 

Had you been working in Slovakia, before you have moved to London? 
Czy pracowałeś/aś w Słowacji, zanim wyjechałeś/aś do Londynu? 

Uwaga. Jeżeli nie do końca rozumiesz, o co chodzi – spokojnie, przy przyswajaniu każdego czasu, wszystko stanie się dla Ciebie jasne! 

Warto wiedzieć, że przeczenia mogą łączyć z pytaniami. Jak to więc wygląda? Sprawdź poniżej! 

Aren’t they happy? 
Czy oni nie są szczęśliwi? 

Haven’t you been in London since August? 
Czy nie jesteś w Londynie od sierpnia? 

.

To be w stronie biernej 

Czasownik „to be” służy także do tworzenia zdań w stronie biernej (Passive Voice), np. 

The village is situated in the mountains. 
Wioska usytuowana jest w górach. 

I was asked to participate in the event. 
Zostałem poproszony o uczestnictwo w wydarzeniu. 

Dorothy has been appointed the president of the board. 
Dorothy została wskazana na przewodniczącą rady. 

You will be delivered a parcel within the next two days. 
W ciągu dwu dni będzie Państwu dostarczona przesyłka. 

Czasownik to be w stałych zwrotach 

Czasownik „to be” obecny jest także w zwrotach typu: to be 20 years old (mieć 20 lat), to be afraid of (bać się), to be interested in (interesować się), np. 

When I was 18 years old, I used to live in London. 
Kiedy miałem 18 lat, mieszkałem w Londynie. 

Selly has been afraid of spiders since she was a kid. 
Shelly boi się pająków odkąd była dzieckiem. 

Tom and John are interested in aviation. 
Tom i John interesują się lotnictwem. 

Konstrukcja “It’s been 5 years” 

Bezosobowej konstrukcji „It is/it’s been” używa się w języku angielskim w znaczeniu „jest”, „minęło”, np. 

It is my privilege to welcome you at the event. 
Miło mi powitać Państwa na uroczystości. 

Minęło dziesięć lat odkąd wyprowadziłem się z Londynu. 
It’s been ten years since I moved from London. 

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!