fbpx
Gramatyka

Czasownik: to be (być): odmiana, pytania, przeczenia, konstrukcje

Czasownik “to be” jest jednym z najważniejszych czasowników w języku angielskim. Oprócz funkcji regularnego czasownika (być), służy do tworzenia strony biernej.

Odmiana czasownika “to be” przez osoby w podstawowych czasach

Czas teraźniejszy (Present Tense)Czas przeszły (Past Tense)Czas Perfect (Present Perfect)Czas przyszły (Future Tense)
Ja jestem,
Ty jesteś….
Ja byłem,
Ty byłeś (byłaś)…
Ja jestem,
Ty jesteś…
Ja będę,
Ty będziesz…
I am (I’m)I wasI have been (I’ve been)I will be (I’ll be)
You are (You’re)You wereYou have been (I’ve been)You will be (You’ll be)
He is (He’s)He wasHe has been (He’s been)He will be (He’ll be)
She is (She’s)She wasShe has been (She’s been)She will be (She’ll be)
It is (It’s)It wasIt has been (It’s been)It will be (It’ll be)
We are (We’re)We wereWe have been (We’ve been)We will be
(It’ll be)
You are (You’re)You wereYou have been (You’ve been)You will be (You’ll be)
They are (They’re)They wereThey have been (They’ve been)They will be (They’ll be)

Tworzenie pytań z czasownikiem “to be”

Pytania z czasownikiem “to be” tworzy się poprzez szyk przestawny, np.

Am I fast enough?
Czy jestem wystarczająco szybki?

Were you at home last night?
Byłeś wczoraj w nocy w domu?

Has Daniel been to London recently?
Czy Daniel był ostatnio w Londynie?

Will George be at work tomorrow?
Czy George będzie jutro w pracy?

Tworzenie przeczeń z czasownikiem “to be”

Przeczenia z czasownikiem “to be” tworzy się dodając “not” po formie czasownikowej, np.

I’m not ready for this conversation yet.
Nie jestem jeszcze gotowy na tę rozmowę.

Danny wasn’t the first person to share the news.
Danny nie była pierwszą osobą, która podzieliła się wiadomościami.

We haven’t been at the museum
Nie byliśmy w muzeum.

They won’t be here in July.
Nie będzie ich tutaj w lipcu.
UWAGA! won’t = will + not

Strona bierna

Czasownik “to be” służy także do tworzenia zdań w stronie biernej, np.

The village is situated in the mountains.
Wioska usytuowana jest w górach.

I was asked to participate in the event.
Zostałem poproszony o uczestnictwo w wydarzeniu.

Dorothy has been appointed the president of the board.
Dorothy została wskazana na przewodniczącą rady.

You will be delivered a parcel within the next two days.
W ciągu dwu dni będzie Państwu dostarczona przesyłka.

Czasownik “to be” w stałych zwrotach

Czasownik “to be” obecny jest także w zwrotach typu: to be 20 years old (mieć 20 lat), to be afraid of (bać się), to be interested in (interesować się), np.

When I was 18 years old, I used to live in London.
Kiedy miałem 18 lat, mieszkałem w Londynie.

Shelly has been afraid of spiders since she was a kid.
Shelly boi się pająków odkąd była dzieckiem.

Tom and John are interested in aviation.
Tom i John interesują się lotnictwem.

Konstrukcja “It’s been 5 years”

Bezosobowej konstrukcji “It is/it’s been” używa się w języku angielskim w znaczeniu “Jest”, “minęło”, np.

It is my privilege to welcome you at the event.
Miło mi powitać Państwa na uroczystości.

It’s been ten years since I moved from London.
Minęło dziesięć lat odkąd wyprowadziłem się z Londynu.

Udostępnij!