fbpx
Strona główna » Czasowniki modalne – Modal Verbs
Gramatyka

Czasowniki modalne – Modal Verbs

Czasowniki modalne służą do określenia: pewności, prawdopodobieństwa, możliwości, chęci lub konieczności.

Najczęściej stosowane w języku angielskim czasowniki modalne to:

cancould
maymight
willwould
shallshould
mustought to

Czasowniki modalne w języku angielskim wyróżniają trzy podstawowe cechy:

1. W każdej osobie przyjmują jednakową postać, tj. w 3 os. lp. nie dodaje się im końcówki -s, np.

John must go to school tomorrow.
John musi pójść jutro do szkoły.

My brother can sing very well.
Mój brat potrafi dobrze śpiewać.

2. Tworzą pytania przez szyk przestawny.

Could you meet me tomorrow at 6 PM?
Czy możesz się ze mną spotkać jutro o godz. 18?

Shouldn’t I pay for the drinks?
Czy powinienem zapłacić za napoje?

3. Występujący po nich czasownik przybiera formę bezokolicznika bez ‘to’, np.

I might call it a day. I’m tired.
Chyba zrezygnuję. Jestem zmęczony.

Clara could not come with me because she’s sick.
Clara nie mogła ze mną przyjść, bo jest chora.

Czasowników modalnych używa się chcąc zademonstrować, jak duża jest szansa, że coś się wydarzy, np.

It’s started to rain. You must be soaking wet.
Zaczęło padać. Musisz być przemoknięty co do nitki.

Ali doesn’t answer my phone calls. Could it be too late?
Ali nie oddzwania. Być może jest już za późno?

Czasowników modalnych używa się w odniesieniu do opisu czyichś umiejętności, np.

Terry, can you play piano?
Terry, potrafisz grać na fortepianie?

His wife couldn’t drive car, so we had to take a bus.
Jego żona nie potrafiła prowadzić, więc musiałyśmy jechać autobusem.

Czasowników modalnych must, should i ought to używa się w odniesieniu do rzeczy, które są lub nie są koniecznością oraz udzielaniu rad, np.

It’s dangerous here. You must leave immediately.
Tu jest niebezpiecznie. Musisz natychmiast stąd wyjść.

David should stop driving that fast.
David powinien przestać jeździć tak szybko.

Your parents ought to know that I’m coming for the whole summer.
Twoi rodzice powinni wiedzieć, że przyjeżdżam na całe lato.

Czasowników modalnych can, could i may używa się prosząc lub udzielając zgodę na coś, np.

Can you give me your name, please?
Proszę o podanie Pani nazwiska.

You may leave my jacket here?
Może Pani zostawić tutaj swoją kurtkę.

Czasowników modalnych would i will używa się opisując przyzwyczajenia, np.

My grandmother would wake up in the morning and go for long walks.
Moja babcia zwykła wstawać rano i chodzić na długie spacery.

Ted will always talk that loud!
Ted zawsze tak głośno mówi!

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!