fbpx
Strona główna » DO: jako czasownik główny i czasownik posiłkowy
Gramatyka

DO: jako czasownik główny i czasownik posiłkowy

Child concentrated boy with laptop doing homework with headphone.

“Do” jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim. Równocześnie dla wielu uczących się języka angielskiego jego użycie jest kłopotliwe – wszystko to dlatego, że może on pełnić funkcję czasownika głównego, jak i czasownika posiłkowego.

“Do” jako czasownik główny

Podstawowe znaczenie czasownika “do” to robić/czynić, np.

What are you doing right now?
Co teraz robisz?

Do something with this flat. It looks really messy.
Zrób coś z tym mieszkaniem! Wyglądają naprawdę niechlujnie.

“Do” w utartych zwrotach

Czasownik “do” występuje też z utartych zwrotach, takich jak:

do your beststarać się / dawać z siebie wszystko
do damagewyrządzić krzywdę
do an experimentwykonać eksperyment
do your hairzrobić fryzurę
do homework / workodrobić lekcję / wykonać pracę
do the ironing/shopping/cleaning/ washingprasować / zrobić zakupy / posprzątać / pozmywać
do military serviceodbyć służbę wojskową
do the dishesumyć naczynia
do a favourwyświadczyć przysługę
do something for a living zarabiać na życie

W przypadku powyższych kolokacji, czasownik “do” zachowuje się jak standardowy czasownik, np.

Do your best at the exam! I’m counting on you!
Daj z siebie wszystko na egzaminie! Liczę na Ciebie!

Will you do me a favour?
Wyświadczysz mi przysługę?

“Do” jako operator

“Do” pełni ponadto funkcję czasownika posiłkowego (auxiliary verb), czyli tzw. operatora, który w czasie teraźniejszym Present Simple przyjmuje postać “do”, a w czasie przeszłym Past Simple – “did”.

Z jego użyciem tworzy się:
1. przeczenia:

I don’t (= do not) like this shirt. Can I try another one, please?
Nie podoba mi się ta koszula. Czy mogę przymierzyć inną?

Katy didn’t (= did not) finish her meal.
Katy nie skończyła jeść posiłku.

2. pytania

Does Martin drink tea or coffee?
Czy Martin pije herbata czy kawę?

Did you perhaps go to school with my sister?
Czy może chodziłaś do szkoły z moją siostrą?

3. odpowiedzi (krótkie), np.

Does Dania know about the party? Of course she does.

Did you lock the door? Yes, I did.
Zamnąłeś drzwi? Tak, zrobiłem to.

4. questions tags, np.

Andrew smokes too much, doesn’t he?
Andrew za dużo pali, prawda?

I took my phone with me, didn’t I?
Wziałęm ze sobą telefon, prawda?

5. poleceń w formie przeczącej (w czasie Present Simple)

Don’t worry, be happy!
Nie zamartwiaj się, bądź szczęśliwy!

Don’t forget to call me when you get there!
Nie zapomnij do mnie zadzwonić, jak tam dotrzesz!

6. wzmocnienie dla czasownika

After all, he did say he loved you…
Przecież powiedział, że Cię kocha!

I did write down the manager’s number. Where is it?
Na pewno zapisywałem numer kierownika. Gdzie on jest?

7. powtórzenia czasownika głównego

I like your house. And so does my brother.
Podoba mi się Twój domu. Mojemu bratu również.

Mike bought a Ferrari, and I did, too.
Mike kupił ferrari, i ja także (kupiłem).

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!