fbpx
Strona główna » Either, neither – co oznaczają i jak poprawnie używać?
Gramatyka

Either, neither – co oznaczają i jak poprawnie używać?

kostki nauka

W dzisiejszym wpisie poznasz zastosowanie form either, neither oraz nor. Wyrażenia te mogą sprawiać na początku wiele kłopotów, jednak za nasz dzisiejszy cel stawiamy sobie rozjaśnienie znaczenia tych słów.

Either

Jest to zaimek, którego używamy w stosunku do rzeczowników, czasowników oraz przymiotników w liczbie pojedynczej (w liczbie mnogiej używamy both). Tłumaczy się go jako którykolwiek, jeden z dwóch lub obydwoje, obydwa. Wraz z either bardzo często występuje spójnik or.

You can come to visit me either now or tomorrow. (Możesz przyjść odwiedzić mnie teraz albo jutro.)
We can get there either by car or train. (Możemy dostać się tam samochodem lub pociągiem.)

Zaimek either nie zawsze musi znajdować się przed rzeczownikiem. Może być umieszczony w innym miejscu, jeżeli z kontekstu jasno wynika, że mówimy o dwóch rzeczach.

There’s mine car and Tom’s car in garage. You can take either. (W garażu jest moje auto i auto Toma. Możesz wziąć którekolwiek.)

Warto również wsponież, że zaimka either można używać w przypadku, gdy dana rzecz lub zjawisko z natury są “dwustronne”.

You can sit at either side of the room. (Możesz usiąść z każdej strony pokoju.)

Wraz z either można używać przyimka of.

Either of us is responsible for sorting it out. (Każdy z nas jest odpowiedzialny/a za uporządkowanie tego.)

.

Neither

Zaimka neither używamy w zdaniach twierdzących i najczęściej poprzedza rzeczowniki. Można pokusić się o tłumaczenie jako żaden, natomiast w przypadku, gdy występuje ze spójnikiem nor oznacza ani.

WAŻNE! W języku polskim zaimek ten występuje w zdaniach przeczących np. Żaden z nich tego nie planował. To samo zdanie w języku angielskim przetłumaczymy na Neither of them planned this. Zauważ zatem, że w angielskiej konstrukcji nie występuje not.

Przykłady użycia:

Neither tomorrow nor on Monday I can come over at yours. (Ani jutro, ani w poniedziałek nie mogę wpaść do ciebie.)
Neither of them will follow his advices. (Żaden z nich nie pójdzie za jego radami.)
Here’s mine room and that one is Jim’s. You may take neither of them. (To mój pokój, a tamten jest Jima. Nie możesz wziąć żadnego z nich.)

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!