fbpx
Strona główna » Have czy has
Gramatyka

Have czy has

napis have czy has na tablicy

Wiele osób uczących się języka angielskiego zastanawia się, kiedy używać “have” i “has”. Dziś wyjaśnimy różnice między tymi dwoma formami, pokażemy, w jakich czasach są używane, oraz przedstawimy przykłady zdań z “have” i “has”.

Have/Has – co oznaczają?

Have i has to czasowniki, które mogą oznaczać posiadanie, doświadczenie, muszenie wykonać jakąś czynność, lub służyć jako czasowniki pomocnicze w tworzeniu czasów Perfect. Have używamy z I (ja), you (ty/pan/pani/wy), we (my), they (oni/one), natomiast has z he (on), she (ona), it (ono).

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
I have – Ja mamWe have – My mamy
You have – Ty maszYou have – Wy macie
He/she/it has – On/ona/ono maThey have – Oni/one mają

Have czy has – kiedy używamy?

“Have” i “has” mogą wyrażać posiadanie lub konieczność wykonania czegoś (w formie “have to”). Lub jako czasownik posiłkowy w czasie Present Perfect Simple.

Posiadanie

I have a car.
Mam samochód.

He has a beautiful smile.
On ma piękny uśmiech.

Konieczność (konstrukcja have/has to)

I have to leave now.
Muszę teraz wyjść.

She has to finish her project by tomorrow.
Ona musi skończyć swój projekt do jutra.

Użycie “have” i “has” w czasie Present Perfect Simple

“Have” i “has” są używane jako czasowniki posiłkowe w czasie Present Perfect Simple.

I have finished my homework.
Skończyłem moją pracę domową.

She has lost her keys.
Ona zgubiła swoje klucze.

Emma has read all the books on the list.
Emma przeczytała wszystkie książki z listy.

Użycie “have” w czasach przyszłych

W czasach przyszłych “have” nie zmienia swojej formy, niezależnie od osoby.

I will have a meeting tomorrow.
Będę miał jutro spotkanie.

Sophia will have a new car by the end of the year.
Sophia będzie miała nowy samochód do końca roku.

Tworzenie przeczeń z “have” i “has”

Do tworzenia przeczeń dodajemy “not” po “have” lub “has”, a w mowie potocznej często używamy skróconych form “haven’t” i “hasn’t”. Mowa tutaj jednak o używaniu have i has jako czasownika posiłkowego.

I haven’t seen him today.
Nie widziałem go dzisiaj.

She hasn’t been to the new cafe.
Ona nie była w nowej kawiarni.

W czasie Present Simple używamy operatora “do” do tworzenia przeczeń, i wtedy forma “have” nie zmienia się w zależności od osoby, stając się “don’t have” dla większości podmiotów i “doesn’t have” tylko dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.

We don’t have a reservation.
Nie mamy rezerwacji.

She doesn’t have a driver’s license.
Ona nie ma prawa jazdy.

Co prawda w teorii można powiedzieć “haven’t” lub “hasn’t” w kontekście posiadania, jednak jest to charakterystyczne dla starej angielszczyzny i dzisiaj brzmi nienaturalnie.

Natomiast w czasach przyszłych do tworzenia przeczeń z have używamy operatora “won’t”, który jest taki sam dla każdego przypadku – tak samo jak czasownik/operator have.

I won’t have time to meet you tomorrow.
Nie będę miał jutro czasu, żeby się z tobą spotkać.

She won’t have access to the internet while traveling.
Ona nie będzie miała dostępu do internetu podczas podróży.

Formułowanie pytań z “have” i “has”

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i czasownika “have/has”.

Have you ever been to France?
Czy kiedykolwiek byłeś we Francji?

Has she finished her project?
Czy ona skończyła swój projekt?

.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!