fbpx
Strona główna » HAVE: jako czasownik główny i czasownik posiłkowy
Gramatyka

HAVE: jako czasownik główny i czasownik posiłkowy

„Have” jest jednym z najczęściej występujących czasowników w języku angielskim. Równocześnie jest też tym, który sprawia uczącym najwięcej kłopotów.

Odmiana czasownika „to have”

Present SimplePast SimplePresent PerfectPast Perfect
I haveI hadI have hadI had had
you haveyou hadyou have hadyou had had
he/she/it hashe/she/it hadhe/she/it has hadhe/she/it had had
we havewe hadwe have hadwe had had
you have you hadyou have hadyou had had
they havethey hadthey have hadthey had had

Podstawowe znaczenie „have” to „mieć, posiadać”; może on także występować w formie „have got” (szczególnie w brytyjskim angielskim). W znaczeniu „posiadać” nie można go stosować z czasami ciągłymi (Present Continuous). Na przykład:

Martin has a big yellow van.
Martin ma dużego żółtego vana.

Close your eyes, I have got a small surprise for you.
Zamknij oczy, mam dla Ciebie małą niespodziankę.

Pytania tworzy się stosując szyk przestawny, tzn. przesuwając „have” na początek zdania lub wprowadzając operator „do/does”, np.

Do you have time on Friday afternoon?
Masz czas w piątkowe popołudnie?

Have you got a light?
Ma Pan ognia?

Have jako czasownik posiłkowy

Have występuje jako czasownik posiłkowy w czasach Perfect. Nie oznacza on wtedy „mieć”, a ma charakter jedynie posiłkowy, np.

I have spent five years writing this book.
Poświęciłem pięć lat na napisanie tej książki.

We have been waiting here for you all day long.
Czekamy tu na Ciebie cały dzień.

Had you thought for a while before you opened the door?
Czy pomyślałeś choć przez chwilę zanim otworzyłeś drzwi?

Idiomy z czasownikiem have

Do najpopularniejszych zwrotów z czasownikiem have należą:
have a meeting/an appointmentmieć spotkanie/wizytę
have fun/have a good timedobrze się bawić
have a babymieć dziecko
have breakfast/lunchjeść śniadanie/obiad


Udostępnij!