fbpx
Strona główna » Imiesłów czynny i bierny – angielski
Gramatyka

Imiesłów czynny i bierny – angielski

Imiesłowy to jedna z najciekawszych i najbardziej użytecznych części gramatyki angielskiej. Dzięki nim zdania stają się bardziej płynne i naturalne. Oferują one możliwość skumulowania informacji oraz dodanie dodatkowych znaczeń do zdań. W języku angielskim, wyróżniamy dwa rodzaje imiesłowów: czynne i bierne, znane też jako “Present Participle” i “Past Participle”.

Imiesłów czynny (Present Participle)

Imiesłów czynny tworzy się poprzez dodanie końcówki -ing do podstawowej formy czasownika. Na przykład, dla czasownika “run” imiesłów czynny to “running” – biegający, a dla “speak'”– “speaking” – mówiący.

Uwaga! Czasowniki kończące się na “e” zatracają tę końcówkę przed dodaniem “-ing” (“make” – making, nie “makeing”), podczas gdy jednosylabowe czasowniki kończące się na jeden spółgłoskowy dźwięk podwajają ten spółgłoska (“run” – running, not “runing”).

Imiesłowy czynne w angielskim wykorzystuje się w kilku kontekstach:

Mogą być używane do tworzenia czasów ciągłych:

She is reading a book.
Ona czyta książkę.

The dog is running in the park.
Pies biegnie w parku.

She is eating an apple.
Ona je jabłko.

Jako przymiotnik:

It’s an interesting book.
To jest interesująca książka

The barking dog chased the mailman down the street.
Szczekający pies gonił listonosza ulicą.

The singing birds greeted us with melodious tunes.
Śpiewające ptaki powitały nas melodyjnymi dźwiękami.

Do tworzenia zdań złożonych, aby opisać dwa zdarzenia zachodzące jednocześnie:

Seeing the rain, she opened her umbrella.
Zobaczywszy deszcz, otworzyła parasol.

Hearing the alarm, he woke up immediately.
Słysząc alarm, natychmiast się obudził.

Watching the sunset, they held hands and smiled.
Obserwując zachód słońca, trzymali się za ręce i uśmiechali.

Do tworzenia gerundów, czyli form czasowników pełniących funkcję rzeczowników:

Reading is fun.
Czytanie jest zabawą.

Running is my passion.
Bieganie jest moją pasją.

Singing makes me happy.
Śpiewanie sprawia, że jestem szczęśliwa/y.

Po czasownikach opisujących ruch:

He stood waiting anxiously for the bus to arrive.
On stał czekając z niecierpliwością na przyjazd autobusu.

The dog ran barking after the squirrel.
Pies pobiegł szczekając za wiewiórką.

The children played giggling in the playground.
Dzieci bawiły się rechocząc na placu zabaw.

A także po czasownikach wyrażających percepcję tj.: look, see, watch, notice, taste, feel, hear, listen to:

I could hear a faint knocking sound coming from the door.
Słyszałem cichy dźwięk pukania dochodzący z drzwi.

She noticed her teacher approaching her with a smile on his face.
Zauważyła, jak jej nauczyciel zbliżał się do niej z uśmiechem na twarzy.

I observed the planes touching down on the runway through my window.
Obserwowałem, jak samoloty lądowały na pasie startowym przez moje okno.

Imiesłów bierny (Past Participle)

Tworzenie imiesłowu biernego w języku angielskim jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ zależy od rodzaju czasownika. Dla regularnych czasowników, tworzymy go przez dodanie końcówki “-ed” do formy podstawowej czasownika (“play” – “played“, “work” – “worked“). Natomiast dla czasowników nieregularnych, forma ta jest specyficzna dla każdego czasownika (“go” – “gone“, “see” – “seen“).

Zastosowanie imiesłowu biernego jest równie wszechstronne:

czasach zaprzeszłych (perfect):

She had already left when I arrived.
Ona już wyszła, kiedy przyszedłem.

Before we got to the station, the train had departed.
Zanim dotarliśmy do stacji, pociąg już odjechał.

By the time they reached the cinema, the film had started.
Gdy dotarli do kina, film już się zaczął.

w stronie biernej:

The letter was written by John.
List został napisany przez Johna

The cake has been eaten by the kids.
Ciasto zostało zjedzone przez dzieci.

The package was delivered this morning.
Paczka została dostarczona dzisiaj rano.

jako przymiotniki:

I’m bored.
Jestem znudzony.

The window is broken.
Okno jest rozbite.

They were shocked by the news.
Byli zszokowani wiadomościami.

W zdaniach złożonych:

Surprised by the loud noise, the cat jumped off the couch.
Zaskoczony głośnym hałasem, kot skoczył z kanapy.

Tired from the long journey, she went straight to bed.
Zmęczona po długiej podróży, poszła prosto do łóżka.

Inspired by her teacher, she decided to study literature.
Zainspirowana przez nauczyciela, postanowiła studiować literaturę.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!