fbpx
Strona główna » Inwersja w języku angielskim – co warto wiedzieć?
Gramatyka

Inwersja w języku angielskim – co warto wiedzieć?

inwersja angielski

Inwersja (szyk przestawny) to tajemniczo brzmiące dla początkujących zagadnienie, którego zrozumienie jest niezwykle ważne dla poprawnego układania zdań, a szczególnie pytań w większości czasów w języku angielskim.

W dzisiejszym poradniku wyjaśnimy czym jest inwersja w języku angielskim, jak tworzyć za jej pomocą pytania i przy jakich wyrażeniach/konstrukcjach można jej używać! Zapraszamy

Czym jest inwersja w języku angielskim?

Inwersja, według definicji, to zamiana miejscami czasownika posiłkowego/czasownika modalnego z podmiotem. W języku angielskim wykorzystuje się ją najczęściej przy tworzeniu pytań.

Już na samym początku nauki mogłeś lub mogłaś spotkać się również z inwersją przy tworzeniu pierwszych pytań z czasownikiem to be lub czasownikiem have. Przypomnijmy więc jak to wygląda, ponieważ będzie to najprostszy przykład:

I am at home.
Jestem w domu.

Am I at home?
Czy jestem w domu?

She has a nice car.
Ona ma ładny samochód.

Has she a nice car?
Czy ona ma ładny samochód?

.

A poniżej przykłady inwersji z czasownikami modalnymi (np. could, must, shall, should itp.):

Could you pass me the keys?
Czy mogłabyś/mógłbyś podać mi klucze?

May I send this parcel back?
Czy mogę wysłać tę paczkę spowrotem?

Must she finish this task today?
Czy ona musi dzisiaj skończyć to zadanie?

W większości czasów angielskich, inwersja polega na zamianie czasownika posiłkowego z osobą – mowa tutaj o czasach:

Czas angielskiNormalny szykInwersja (szyk przestawny)
Present continuousI am goingAm I going
Past continuousI was goingWas I going
Present perfectI have goneHave I gone
Present perfect continuousI have been goingHave I been going
Past perfectI had goneHad I gone
Past perfect continuousI had been goingHad I been going
Future simpleI will goWill I go
Future continuousI will be goingWill I be going
Future perfect continuousI will have been goingWill I have been going

Powyższe zasady nie mają zastosowania przy angielskich czasach: Present Simple i Past Simple. Oczywiście mowa tutaj o wszystkich czasownikach oprócz to be i have, których przykłady już przedstawiliśmy wyżej. W przypadku tych czasów należy użyć czasownika posiłkowego do (Present Simple) i did (Past Simple) do utworzenia pytania np. Did they go? (Czy oni poszli?), Do they cook? (Czy oni gotują?).

Kiedy stosujemy inwersję w zdaniach twierdzących?

Pamiętaj jednak, że inwersję wykorzystuje się nie tylko w pytaniach, lecz również przy konkretnych wyrażeniach.

Inwersja w zdaniach twierdzących jest możliwa. Ma ona wtedy jednak wydźwięk dość “oficjalny” lub brzmiący bardzo elokwentnie – dlatego najczęściej dotyczy to różnego rodzaju przemów czy jest charakterystyczne dla osób z dbałością o swoją składnię. Stosuje się ją również do podkreślenia pewnych części zdania.

Przejdźmy więc do rzeczy – inwersję można zastosować się więc przy poniższych angielskich wyrażeniach:

WyrażenieTłumaczeniePrzykład
BarelyLedwoBarely did they feel something. (Ledwo coś poczuli.)
NeverNigdyNever seen so beautiful view before. (Nigdy wcześniej nie widziałem/em piękniejszego widoku.)
LittleMałoLittle did I know about it. (Mało o tym wiedziałem/am.)
RarelyRzadkoRarely will you see such amazing painting. (Rzadko zobaczysz taki niesamowity obraz.)
Only laterDopieroOnly later did he understand the problem. (Dopiero później zrozumiał problem.)
NowhereNigdzieNowhere have I ever had better service. (Nigdzie nie miałem/am lepszej obsługi.)
In no wayW żaden sposóbIn no way could I help you. (W żaden sposób nie mogłem Ci pomóc.)
Not only… butNie tylkoNot only does she like asian food but she also speaks a little bit japanese. (Ona nie tylko lubi azjatyckie jedzenie, ale też mówi trochę po japońsku.)

Pamiętaj jednak, że w angielskim występują wyrażenia składające się z dwóch członów, w których to dopiero w drugiej części stosuje się inwersję:

WyrażenieTłumaczeniePrzykład
Not untilDopóki nieNot until I saw the score did I believed he passed the exam. (Dopóki nie zobaczyłem/am wyniku, nie wierzyłem/am, że zdał egzamin. )
Not sinceOdkąd nieNot since Mark left his previous job had he had so much free time (Mark nigdy nie bawił się tak dobrze, odkąd nie rzucił swojej poprzedniej pracy.)
Only afterDopiero po tym jakOnly after I came back to my hometown did I feel calm. (Dopiero po tym jak wróciłem/am do mojego rodzinnego miasta, poczułem/am się spokojnie.)
Only whenDopiero kiedyOnly when I get my money will I think how to spend it. (Dopiero kiedy dostanę moje pieniądze, pomyślę jak je wydać.)
Only byTylko dzięki, tylko przezOnly by training hard could you achieve great psychique. (Tylko przez ciężko trening, możesz osiągnąć świetną sylwetkę).

Inwersję w języku angielskim możemy także zastosować przy wyrażeniu “so… that…” np.

So amazing was the movie that everybody were applausing.
Film był tak niesamowity, że wszyscy bili brawa.

lub przy chęci podkreślenia miejsca w zdaniu np.

On the table was the wallet that I lost.
Na stole był portfel, który zgubiłem/am.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!