fbpx
Strona główna » Kiedy używać since, a kiedy for?
Gramatyka

Kiedy używać since, a kiedy for?

for vs since

Konstrukcje z since oraz for są powszechnie używane w języku angielskim. Często jednak, szczególnie początkujący, mają problem z poprawnym używaniem tych słówek. Wynika to z faktu, że w języku polskim tłumaczy się je jako “od”, jednak w języku angielskim since i for stosuje się w innych przypadkach. Występują one najczęściej w konstrukcjach czasów Perfect i używamy ich do określania czasu, przez jaki były wykonywane dane czynności.

Kiedy używamy for?

For oznacza także “przez”. Wykorzystuje się go więc do określenia okresu czasu przez, jaki dana czynność była wykonywana. Problem polega na tym, że w języku polskim funkcję tę może przyjąć określnik czasu “od”, jednak w języku angielskim tak nie jest – It is raining for two hours. (Pada od dwóch godzin.). Poniżej znajdują się przykłady użycia for w zdaniach:

We had been talking for half an hour. (Rozmawialiśmy przez pół godziny.)

I haven’t seen him for a long time. (Nie widziałem/am go od dłuższego czasu.)

Stop for a minute. (Zatrzymaj się na minutę.)

Kiedy używamy since?

Since używamy natomiast, gdy mówimy od kiedy wykonujemy daną czynność. Należy zatem dokładnie określić czas jej rozpoczęcia. Przykłady użycia  since:

I have been training since 2003. (Trenuję od 2003 roku.)

They haven’t been talking since last meeting. (Nie rozmawiali od ostatniego spotkania.)

Kevin has been attracted to Emily since he was a teenager. (Kevinowi podoba się Emily odkąd był nastolatkiem.)

O czym pamiętać podczas używania since i for?

Najważniejsze jest zrozumienie, że since służy głównie określeniu od kiedy wykonujemy daną czynność, a for – o czas przez, który była wykonywana.

W przypadku for praktycznie zawsze będziemy mieli do czynienia z określnikami czasu np. for an hour, for a month itp. Natomiast po since możemy użyć opisu zdarzenia z przeszłości np. since she graduated, since she met him itp.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!