fbpx
Strona główna » Konstrukcja had better
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcja had better

Young woman teaching English to adult students at language school.

Konstrukcji had better używamy chcąc dać komuś radę albo polecić komuś zrobienie czegoś. Tłumaczymy ją jako “lepiej (zrób coś)”, “lepiej, aby…”. Ma nieco negatywny wydźwięk (może brzmieć jak groźba lub ostrzeżenie). Bardzo często w języku pisanym i mówionym “had” skrócone jest do ” ‘d “. Warto zwrócić uwagę, że konstrukcja odnosi się do przyszłych zdarzeń, ale forma czasownika ma formę przeszłą, tj. had.

You had (= You’d) better hurry up! We don’t want to miss the train.
Lepiej się pospiesz. Nie chcemy spóźnić się na pociąg.

I’d better close the window because it’s starting to rain.
Lepiej zamknę okno, bo zaczyna padać.

.

Had better – tworzenie przeczeń

Zdanie przeczące z konstrukcją tworzy się dodając ‘not’ po “had better” i przed czasownikiem, np.

Mark had better not come here again. He’s not welcomed here.
Mark niech lepiej tutaj znowu nie przychodzi. Nie jest tu mile widziany.

Had better – pytanie przeczące

Często spotykane w języku angielskim są pytania przeczące z konstrukcją ‘had better not’, np.

Hadn’t we better call the police?
Czy nie było lepiej, gdybyśmy zadzwonili po policję?

Had better jako odpowiedź

W języku potocznym powszechne jest stosowanie krótkich odpowiedzi z ‘had better’, np.

Shall I walk the dog? You‘d better!
Mam wyprowadzić psa? No raczej!/Lepiej tak!

Maria says she might might be late. She‘d better not!
Maria mówi, że być może się spóźni. Lepiej, żeby nie!

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!