fbpx
Strona główna » Konstrukcja ‘have/get something done’ (causative form)
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcja ‘have/get something done’ (causative form)

Konstrukcji to have/get something done używa się, chcąc wyrazić fakt, że ktoś wykonał dla nas (lub kogoś innego) określoną czynność lub usługę, np. – ekipa wyremontowała mieszkanie,
– sklep dostarczył do domu zakupy,
– a fryzjer przystrzygł włosy.
W konstrukcji tej nacisk kładziony jest na czynność, a nie na to, przez kogo została ona wykonana. Konstrukcja ta jest powszechnie stosowana w języku angielskim. 

Aby zrozumieć lepiej, w jakim celu jest stosowana, przyjrzyjmy się trzem poniższym zdaniom:

I cut my hair.
Przyciąłem sobie włosy.

Powyższe zdanie wskazuje na fakt, że osoba, która wypowiada to zdanie, samodzielnie przycięła sobie włosy.

A hairdresser cut my hair.
Fryzjer obciął mi włosy.

W drugim zdaniu wskazujemy na fakt, że włosy przycinał nam fryzjer.

Yesterday I had my hair cut.
Wczoraj obcięto mi włosy.

W ostatnim zdaniu wskazujemy na samą czynność – nie jest istotne, kto ścinał nam włosy. Warto zwrócić uwagę, że zdanie tego typu zwykle na język polski będziemy tłumaczyć, np. “Ściąłem sobie włosy”, które de facto wprowadza odbiorcę w błąd sugerując, że robiliśmy to samodzielnie. Pod tym względem, język angielski jest bardziej precyzyjny, a użycie konstrukcji have/get something done będzie najbardziej naturalnym wyborem w przypadku przekazywania takiego typu informacji.

.

Jak stworzyć zdanie z konstrukcją ‘have/get something done’

Konstrukcja have/get something done może być wykorzystana w zdaniach w dowolnym czasie gramatycznych. W zdaniu będzie ona wyglądać w następujący sposób:

Podmiot + odpowiednia forma czasownika have + przedmiot zleconej czynności + czasownik w formie past participle, np.

I had my flat redone last week.
W zeszłym tygodniu miałem remont mieszkania.

My brother is having his tooth fixed on Friday.
W piątek mój brat idzie leczyć ząb do dentysty.

Steve has had his wallet stolen.
Steve’owi skradziono portfel.

We will have our tickets delivered in the evening.
Nasze bilety zostaną dostarczone wieczorem.

W każdym z powyższych zdań można wyróżnić:
1. podmiot, czyli osoba/osoby, dla której została wykonana dana usługa (I, my brother, Steve, we)
2. odpowiednią formę czasownika have (had, is having, has had, will have)
3. przedmiot zleconej czynności lub działania (my flat, his tooth, his wallet, our tickets)
4. czasownik w formie past participle (redone, fixed, stolen, delivered)

Have czy get?

Opisywana konstrukcja może wymiennie występować w czasownikiem get. Ta forma jest mnie formalna i częściej stosowana w języka mówionym.

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!