fbpx
Strona główna » Konstrukcja wish – wyjaśnienie i przykłady
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcja wish – wyjaśnienie i przykłady

W języku angielskim czasownik “wish” ma kilka różnych znaczeń i stosowany jest na kilka sposobów. Warto je poznać, gdyż są one powszechnie używane.

Konstrukcja wish + Past Simple

Bardzo powszechna w języku angielskim konstrukcja “I wish…” stosowana jest w przypadku, gdy chce się wyrazić życzenie, żeby coś wyglądało inaczej niż obecnie w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości. “I wish…” tłumaczymy na język polski – w zależności od kontekstu – jako “Chciałbym…”, “Szkoda, że” lub “Żałuję, że nie…”, np.

I wish (that) I could swim.
Chciałbym umieć pływać.

I wish (that) I had a faster car.
Szkoda, że nie mam szybszego samochodu.

I wish I were rich.
Chciałbym być bogaty.

Przyjrzyjmy się, z jakich elementów składa się ta konstrukcja:

Osoba + wish (wishes)Czas Past Simple
I wish (that)
Żałuję, że
I were in Paris.
nie jestem w Paryżu.
I were in Paris.
nie jestem w Paryżu.
I had a dog.
(ja) nie mam psa.

Warto zauważyć:
1. że spójnik “that” jest opcjonalny;
2. w przypadku czasownika “be” (być) dla każdej z osób (także 1. i 3 l.p.) stosuje się formę “were” (choć w języku potocznym forma “was” dla 1. i 3. os. l.p. także jest dopuszczalna), np.

Maggie wishes she were a famous writer = Maggie wishes she was a famous writer.
Maggie chciałaby być słynną pisarką.

Bezpłatna lekcja próbna przez Internet
Z wykwalifikowanym lektorem!
  • Oszczędność czasu i komfort
  • Wygodny system rezerwacji lekcji
  • Bezpłatna lekcja próbna 1:1
ZAREZERWUJ TERAZ Kompetencje i pasja nauczycieli!

Konstrukcja wish + Past Perfect

Tę samą konstrukcję stosujemy także w przypadku wydarzeń, które tyczą się przeszłości. W tej sytuacji jednak zamiast czasu Present Simple używa się czasu Past Simple, np.

We wish we had bought a car last year.
Żałujemy, że nie kupiliśmy samochodu w zeszłym roku.

Edith wishes she had been more friendly to Steve.
Edith żałuje, że była bardziej przyjazna dla Steve’a.

Konstrukcja wish + would

Konstrukcja “wish + would” używana jest, gdy chce się wyrazić życzenie, aby druga osoba zmieniła coś w swoim zachowaniu (np. coś, co jest irytujące) lub pragnienie, aby coś zmieniło (np. pogoda), np.

I wish they would not come here unannounced.
Chciałbym, aby nie przychodzili tutaj bez zapowiedzi.
(bo przychodzą i bardzo mnie to denerwuje)


I wish it would stop snowing.
Chciałbym, żeby przestało padać.
(bo bardzo nie lubię takiej pogody)

Konstrukcja wish + to + bezokolicznik

Forma “wish + to + bezokolicznik” stosowana jest jako prośba wyłącznie jako forma oficjalna, np.

I wish to speak to the minister, right away.
Chciałbym natychmiast rozmawiać z ministrem.

Konstrukcja wish – składanie życzeń

Czasownik “wish” stosujemy także w znaczeniu “życzyć komuś” / “składać życzenia”, np.

I wish everyone Merry Christmas.
Życzę każdemu wesołych świąt.

Claudia wished me a happy birthday.
Claudia złożyła mi życzenia z okazji urodzin.

Udostępnij!