fbpx
Strona główna » Konstrukcja “if only”
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcja “if only”

zmartwiona kobieta

Konstrukcja if only w języku angielskim służy do wyrażenia silnego pragnienia, żalu, czy też życzenia, żeby rzeczywistość była inna. Jest to wyrażenie emocjonalne i często używane w mówionym oraz pisanym angielskim.

Zastosowanie “if only”

Wyrażenie “if only” używane jest w języku angielskim, aby wyrazić pragnienie lub żal dotyczący sytuacji, której nie można zmienić w danym momencie. Często towarzyszy mu użycie trybów warunkowych lub czasów przeszłych, aby wyrazić hipotetyczne sytuacje lub marzenia o tym, co mogłoby być. Oto najczęstsze czasy i struktury gramatyczne używane z “if only”:

 1. Czas przeszły prosty (Past Simple) – używany, gdy wyrażamy żal za czymś, co się wydarzyło lub nie wydarzyło:
  • If only I knew the answer.
   Gdybym tylko znał odpowiedź.
 2. Czas przeszły ciągły (Past Continuous) – może być używany do wyrażenia żalu za czynnościami, które miały miejsce (lub nie) w przeszłości:
  • If only I was/were listening when she explained it.
   Gdybym tylko słuchał, gdy ona to wyjaśniała.
 3. Czas przeszły dokonany (Past Perfect) – najczęściej stosowany, aby wyrazić żal za czynnościami, które miały miejsce przed innymi czynnościami w przeszłości:
  • If only I had studied harder for the exam.
   Gdybym tylko bardziej się przyłożył do nauki na egzamin.
 4. Konstrukcje warunkowe z “would” – choć nie są czasem w tradycyjnym sensie, są często używane z “if only” do wyrażania marzeń o alternatywnych rzeczywistościach:
  • If only I could fly.
   Gdybym tylko mógł latać.

“If only” może być stosowane w różnych kontekstach emocjonalnych, od wyrażania lekkiego żalu po intensywne pragnienia zmiany przeszłości. Ważne jest, aby dopasować czas gramatyczny i strukturę zdania do kontekstu i tego, co chcemy wyrazić.

Słownictwo powiązane z if only

 • Hope [hoʊp | hope] – mieć nadzieję
 • Desire [dɪˈzaɪər | de-za-jer] – pragnienie, pragnąć
 • Longing [ˈlɔːŋɪŋ | long-ing] – tęsknota, pragnienie
 • Yearning [ˈjɜːrnɪŋ | jern-ing] – gorące pragnienie, tęsknota
 • Fantasize [ˈfæntəˌsaɪz | fan-ta-sajz] – fantazjować, marzyć (o czymś nieosiągalnym)
 • Lament [ləˈment | la-ment] – lamentować, opłakiwać
 • Mourn [mɔːrn | morn] – opłakiwać, żałować (np. śmierć)
 • Pine [paɪn | pajn] – tęsknić, chorować z tęsknoty
 • Reminisce [ˌrɛmɪˈnɪs | rem-i-nis] – wspominać, rozpamiętywać
 • Sigh [saɪ | saj] – wzdychać, westchnienie

Kilka przykładów z if only

If only we had taken the chance to travel last year, we would have so many memories now.
Gdybyśmy tylko skorzystali z okazji, aby podróżować w zeszłym roku, mielibyśmy teraz tyle wspomnień.

We could be enjoying the concert right now if only we had bought the tickets in advance.
Moglibyśmy teraz cieszyć się koncertem, gdybyśmy tylko kupili bilety z wyprzedzeniem.

If only I hadn’t ignored the warning signs, I wouldn’t be facing these problems.
Gdybym tylko nie ignorował ostrzeżeń, nie miałbym teraz tych problemów.

My garden would be full of flowers if only I remembered to water the plants regularly.
Mój ogród byłby pełen kwiatów, gdybym tylko pamiętał, aby regularnie podlewać rośliny.

If only I had embraced those moments with my loved ones, I would be happier now.
Gdybym tylko docenił te chwile z bliskimi, byłbym teraz szczęśliwszy.

We would know so much more about each other if only we had spent more time talking.
Wiedzielibyśmy o sobie znacznie więcej, gdybyśmy tylko spędzili więcej czasu na rozmowach.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!