fbpx
Strona główna » Konstrukcja there is/there are
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcja there is/there are

Happy young couple go to first day of school

Zwrot there is znaczy “jest, znajduje się, ma miejsce”, a there are“są, znajdują się, mają miejsce”.

Kiedy “there is” a kiedy “there are”?

Wybór pomiędzy “there is” i “there are” determinuje rzeczownik, który się po tym zwrocie znajduje: jeżeli jest on w liczbie pojedynczej – wybieramy konstrukcję “there is”; w przypadku liczby mnogiej – “there are”, np.

There is a man behind this building.
Za tym budynkiem znajduje się mężczyzna.

There are parcels for you outside.
Na zewnątrz znajdują się paczki dla Ciebie.

Konstrukcja “there is/there are” w różnych czasach

Konstrukcję “there is/there are” można stosować we wszystkich czasach gramatycznych zgodnie z odmianą czasownika “to be”, np.

There was a huge storm last night. (PAST SIMPLE)
Zeszłej nocy przeszła ogromna burza.

There have been minor corrections to the plan. (PRESENT PERFECT)
Nastąpiły małe poprawki do planu.

Tłumaczenie na język polski

Warto zwrócić uwagę, w jaki jeszcze sposób zwrot “there is/there are” może być tłumaczony na język polski (forma bezosobowa, strona bierna), np.

There are really big event planned for the summer.
Na lato zaplanowane są naprawdę duże wydarzenia.

There will be blood.
Poleje się krew.

There are guests waiting for Mary in the hall.
W holu na Mary czekają goście.

Tworzenie pytań

Pytanie tworzy się stosując szyk przestawny, np.

Are there any glasses left?
Czy zostały jeszcze jakieś szklanki?

Was there a phone call for me?
Czy dzwonił ktoś do mnie?

Tworzenie przeczeń

Przeczenie tworzy się dodając “not” po “there is/there are”, np.

There is not enough milk in the fridge.
W lodówce nie ma wystarczająco dużo mleka.

There weren’t any clean clothes in the wardrobe.
W szafie nie było żadnych czystych ubrań.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!