fbpx
Strona główna » Pytania pośrednie (Indirect Questions)
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Pytania pośrednie (Indirect Questions)

kobieta ze znakami zapytania

Pośrednie pytania to forma zapytania, która jest mniej bezpośrednia niż standardowe pytania. Indirect questions są często używane w języku angielskim, aby brzmieć bardziej uprzejmie lub formalnie.

Czym są pośrednie pytania w angielskim?

Pośrednie pytania to pytania wstawiane w ramach innej wypowiedzi. Służą one do wyrażenia zapytania w sposób mniej bezpośredni, co jest postrzegane jako bardziej grzeczne.

Przykłady pośrednich pytań

Do you know where she is?
Czy wiesz, gdzie ona jest?

Could you tell me how to get to the station?
Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dojść do stacji?

Struktura pośrednich pytań

Pośrednie pytania zaczynają się od wstępu (np. “Do you know”, “Could you tell me”), po którym następuje pytanie właściwe. W przeciwieństwie do bezpośrednich pytań, nie wymagają one inwersji (zmiany kolejności słów).

Jak tworzyć pośrednie pytania

  1. Rozpocznij od wstępu, np. “I wonder”, “Do you know”.
  2. Dodaj pytanie właściwe, zachowując normalną kolejność słów.

Przykłady tworzenia pośrednich pytań

I wonder what time the train leaves.
Zastanawiam się, o której odjeżdża pociąg.

Do you know if she will come to the party?
Czy wiesz, czy ona przyjdzie na imprezę?

Frazy używane przy pytaniach pośrednich

Pytanie pośrednie musimy zacząć od frazy wprowadzającej. Oto przykłady grzecznościowych wyrażeń od których możemy zacząć pytanie pośrednie.

Pytania pośrednie po angielsku z wymową Tłumaczenie
Can you tell me…? [kæn ju tɛl miː | ken yu tel mi] Czy możesz mi powiedzieć…?
Could you tell me…? [kʊd ju tɛl miː | kud yu tel mi] Czy mógłbyś/mogłabyś mi powiedzieć…?
Do you have any idea…? [duː ju hæv ˈɛni ˈaɪdiə | du yu hav eni ajdia] Czy masz może pojęcie…?
Do you know…? [duː ju noʊ | du yu noł] Czy wiesz…?
I can’t remember… [aɪ kænt rɪˈmɛmbər | aj kant ri’member] Nie mogę sobie przypomnieć…
I was wondering… [aɪ wəz ˈwʌndərɪŋ | aj łoz łondering] Zastanawiałem/am się…
I wonder… [aɪ ˈwʌndər | aj łonder] Zastanawiam się…
I’d like to know… [aɪd laɪk tu noʊ | ajd lajk tu noł] Chciał(a)bym wiedzieć…
I’d love to know… [aɪd lʌv tu noʊ | ajd lav tu noł] Bardzo chciał(a)bym wiedzieć…
I’m not sure… [aɪm nɒt ʃʊər | ajm not szur] Nie jestem pewny/a…
Is there any chance…? [ɪz ðɛr ˈɛni tʃæns | iz der eni czans] Czy jest szansa…?
Let’s ask… [lɛts ɑːsk | lets ask] Pozwól, że zapytam…
Would it be possible…? [wʊd ɪt bi ˈpɒsəbəl | łud it bi ‘posibl] Czy byłoby możliwe…?
Would you mind…? [wʊd ju maɪnd | łud yu majnd] Czy masz coś przeciwko…?

Oto jak wyglądają pytania bezpośrednie po dodaniu frazy wprowadzającej.

Do you have a pet? (direct question)
Czy masz zwierzątko domowe?

When did you learn to play piano? (direct question)
Kiedy nauczyłeś/aś się grać na pianinie?

Can you tell me if you have a pet? (indirect question)
Czy możesz mi powiedzieć czy masz zwierzątko domowe?

I’d like to know when you learned to play piano. (indirect question)
Chciał(a)bym wiedzieć kiedy nauczyłeś/aś się grać na pianinie.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!