fbpx
Strona główna » Konstrukcje z czasownikiem prefer
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Konstrukcje z czasownikiem prefer

Business person choosing between two directions

Czasownik prefer oznacza preferować lub woleć.
Kiedy chce się poinformować, że woli się jedną czynność od drugiej stosuje się formy odczasownikowe z końcówką -ing. Drugą z czynności wprowadza się poprzedzając ją to albo rather than, np.

I prefer watching TV to playing computer games.
Wolę oglądać telewizję od grania w gry komputerowe.

I prefer going by foot rather than taking a bus.
Wolę pójść na piechotę niż jechać autobusem.

W języku bardziej formalnym po czasowniku prefer można użyć formy bezokolicznikową czasownika (w szczególności jest to poprawna wersję po konstrukcji would prefer). W tej sytuacji w drugiej części konstrukcji używa się zwrotu rather than z bezokolicznikiem lub formą -ing, np.

I would prefer to buy a new car rather than keep/keeping an old one for longer.
Wolałbym kupić nowy samochód niż trzymać ten starszy dłużej.

Maria would prefer to earn less money elsewhere rather than work/working on a project she doesn’t like.
Maria wolałaby zarobić mniej pieniędzy gdzie indziej niż pracę nad projektem, którego nie lubi.


Udostępnij!

Zaobserwuj nas!