fbpx
Strona główna » Liczebniki porządkowe
Gramatyka

Liczebniki porządkowe

Young woman with calculator showing OK on color background

Liczebniki porządkowe stosuje się wskazując pozycję (kogoś lub czegoś). Odpowiadają one na pytanie “which?” (który?). W języku angielskim przyjmują one jednakową formę dla wszystkich rodzajów i liczb.

At the beginning of the race, Kate was the first, but eventually she finished it the second.

Na początku wyścigu Kate była pierwsza, ale ostatecznie skończyła jako druga.

Jak tworzyć liczebniki porządkowe?

Liczebniki porządkowe w języku angielskim tworzy się dodając do liczby dwie ostatnie litery od formy pisanej słownie. Najczęściej poprzedza je się przedimkiem określnym the.

1st – first
pierwszy
2nd – second
drugi
3rd – third
pierwszy
4th – fourth
pierwszy
5th – fifth
piąty
6th – sixth
szósty
7th – seventh
siódmy
8th – eighth
ósmy
9th – ninth
dziewiąty
10th – tenth
dziesiąty
11th – eleventh
jedenasty
12th – twelfth
dwunasty
20th – twentieth
dwudziesty
21st – twenty-first
dwudziesty pierwszy
30th – thirtieth
trzydziesty
40th – fortieth
czterdziesty
50th – fiftieth
pięćdziesiąty
60th – sixtieth
sześćdziesiąty
70th – seventieth
siedemdziesiąty
80th – eightieth
osiemdziesiąty
100th – one hundredth / the hundredth
setny
101st one-hundredth-first
sto pierwszy
144th – one hundredth and forty-fourth
– sto czterdziesty czwarty

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku liczebników złożonych, np. twenty-first albo one-hundredth-first stosuje się pisownię z myślnikiem

Zapis dat

Liczebniki porządkowe stosuje się w przypadku zapisu dat.
W angielskim brytyjskim najczęściej spotykanym zapisem jest:
1st May 2020 lub 1 May 2020,
a także: 1.5.2020
czyli (the) first of May

Tę samą datę w amerykańskim angielskim zapisalibyśmy:
May 1st, 2020 lub May 1, 2020,
a także: 5.1.2020
czyli w języku mówionym: May the first, np.

When are we supposed to meet?
GB: What about 15th July? (the fifteenth of July)
US: What about July, 15th? (July, the fifteenth)

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!