fbpx
Strona główna » Neither/nor – znaczenie i zastosowanie
Gramatyka Konstrukcje gramatyczne

Neither/nor – znaczenie i zastosowanie

Smart young woman satisfied with learning language during online courses using netbook, smiling female student doing homework task in college library searching information via laptop computer

Neither jako określnik

Neither jako określnik rzeczownika (zawsze w liczbie pojedynczej!) oznacza “żaden z dwóch“. Warto zwrócić uwagę, że w języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, stosujemy pojedyncze przeczenie.

Na przykład:

Can you drop by on Friday or Saturday? Neither day suits me.
Możesz wpaść w piątek albo sobotę? Żaden dzień mi nie pasuje.

czyli po neither rzeczownik jest w liczbie pojedynczej (day), a czasownik ma formę twierdzącą (suits)

Neither of używa się przed określnikiem (np. the, my, these) i rzeczownikiem lub zaimkiem w liczbie mnogiej, np.

Neither of my employees speaks English.
Żaden z moich pracowników nie mówi po angielsku.

Neither może być też użyty samodzielnie, np.

Do you want Coke or Sprite? Neither.
Chcesz Coca Colę czy Sprite? Żadne (z nich)

Neither i nor jako przysłówek

Neither i nor używamy jako przysłówka oznaczającego “również nie”. W takiej sytuacji neither i nor występują na początku zdania. Warto zwrócić uwagę, że zarówno po neither, jak i po i nor w zdaniu stosowana jest inwersja, np.

I can’t speak German. Neither can John. (= Nor can John.)
Nie mówię po niemiecku. John też nie.

Michael didn’t go to the cinema last evening. And neither did Rosie. (=Nor did Rosie.)
Michael nie poszedł wczoraj wieczorem do kina. Ani Rosie/Rosie też nie.

Konstrukcje typu:
…and John can’t too.
John also can’t.

są niepoprawne.

Aby wyrazić tę samą myśl można także użyć konstrukcji not… either. W tym przypadku zachowany jest normalny szyk zdania, np.

I can’t speak German. John can’t either.
Nie mówię po niemiecku. John też nie.

Michael didn’t go to the cinema last evening and Rosie didn’t either.
Michael nie poszedł wczoraj wieczorem do kina i Rosie też nie.

Neither…nor

Konstrukcję neither…nor stosuje się chcąc zestawić dwa przeczenie. Ma ona charakter formalny. Przykłady użycia:

I neither speak German nor French.
Nie mówię ani po niemiecku, ani po francusku.

The book was neither interesting nor boring.
Książka nie była ani interesująca ani nudna.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!