fbpx
Strona główna » Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym + ćwiczenia
Dla początkujących Gramatyka

Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym + ćwiczenia

tablica z napisem was were

Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem w nauce języka angielskiego jest odmiana czasownika to be w czasie przeszłym Past Simple. Jak to z gramatyką bywa, tej lekcji nie można ominąć, gdyż umiejętność używania czasownika “być” w czasie przeszłym jest koniecznością, jeżeli chcemy sprawnie posługiwać się językiem angielskim.

Odmiana to be w czasie przeszłym

Liczba pojedyczna Liczba mnoga
I was – Ja byłem/byłamWe were – My byliśmy
You were – Ty byłeś/byłaśYou were – Wy byliście
He/She/It was – On/Ona/Ono był/była/byłoThey were – Oni byli
.

Przykłady użycia to be w czasie Past Simple

We were at home yesterday. (Byliśmy wczoraj w domu.)

Kate was so angry at Tom. (Kate była bardzo zdenerwowana na Toma.)

I was ill on Sunday. (Byłem/am chory/a w niedzielę.)

Nicolas and Tyler were at party. (Nicolas i Tyler byli na imprezie.)

They were interested in that movie. (Oni byli zainteresowani tym filmem.)

.

Ćwiczenia odmiany czasownika to be w czasie przeszłym

Wybierz prawidłową odmianę czasownika to be, która powinna znaleźć się w pustym polu!

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!