fbpx
Strona główna » Second conditional – drugi okres warunkowy angielski
Gramatyka Okresy warunkowe

Second conditional – drugi okres warunkowy angielski

Warunek drugi dotyczy sytuacji, które są mniej prawdopodobne, a nawet nierealistyczne do spełnienia. Wyrażają więc one mocno hipotetyczne sytuacje. Składają się one z warunku w czasie przeszłym (czasownik w formie przeszłej prostej) i skutku w czasie teraźniejszym (czasownik w formie would + podstawowa forma czasownika). Poniżej prezentujemy strukturę second conditional’a!

If + Past Simple, Would/Could/Might + Verb.

Uwaga! W przypadku przeszłej formy czasownika “to be” (być), czyli “was/were“, stosujemy wyjątkowo zawsze formę were dla wszystkich osób.


If I were (nie was) a bird, I would fly high.

Gdybym był ptakiem, latałbym wysoko.

If she were (nie was) here, she would know what to do.
Gdyby ona była tutaj, wiedziałaby co robić.

If it were (nie was) possible, I would change everything.
Gdyby to było możliwe, zmieniłbym wszystko.

Przykłady zastosowania drugiego okresu warunkowego (second conditional)

If I were rich, I’d buy a yacht.
Gdybym był bogaty, kupiłbym jacht.

If I had more time, I would read more books.
Gdybym miał więcej czasu, czytałbym więcej książek.

She could travel more if she had more time.
Ona mogłaby podróżować więcej, gdyby miała więcej czasu.

If you asked her, she might help.
Gdybyś ją poprosił, mogłaby pomóc.

If you saw a ghost, you would be scared.
Gdybyś zobaczył ducha, bałbyś się.

If I knew her number, I would call her.
Gdybym znał jej numer, zadzwoniłbym do niej.

Krótka rozmówka w second contitional

A: What would you do if you won the lottery?
A: Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?
B: If I won the lottery, I would travel the world.
B: Gdybym wygrał na loterii, podróżowałbym po świecie.

.
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!