fbpx
Strona główna » Third Conditional – trzeci okres warunkowy angielski
Gramatyka Okresy warunkowe

Third Conditional – trzeci okres warunkowy angielski

Warunek trzeci dotyczy sytuacji, które nie mogły się wydarzyć, ponieważ odnoszą się do przeszłości i mają hipotetyczny skutek. Składają się one z warunku w czasie przeszłym (czasownik w formie przeszłej perfect) i skutku w czasie przeszłym (czasownik w formie would have + trzecia forma czasownika). Poniżej prezentujemy strukturę third conditional’a:

If + Past Perfect, Would/Could/Might + Have + Past Participle.

Ta forma używana jest, aby mówić o niezrealizowanym wydarzeniu, które mogło mieć miejsce w przeszłości, ale nie miało.

Przykłady zastosowania trzeciego okresu warunkowego (third conditional)

If I had known you were coming, I would have baked a cake.
Gdybym wiedział, że przyjdziesz, upiekłbym ciasto.

If we had left earlier, we wouldn’t have missed the train.
Gdybyśmy wyjechali wcześniej, nie spóźnilibyśmy się na pociąg.

“If you had told me about the deal, I would have invested.
Gdybyś mi powiedział o tej ofercie, zainwestowałbym.

If they had listened to me, they wouldn’t have gotten lost.
Gdyby mnie słuchali, nie zgubiliby się.

If I hadn’t overslept, I wouldn’t have been late for work.
Gdybym nie zaspał, nie spóźniłbym się do pracy.

If she hadn’t forgotten her umbrella, she wouldn’t have gotten wet.
Gdyby nie zapomniała swojego parasola, nie zmokłaby.

Krótka rozmówka z third conditional

A: Why did she cry?
A: Dlaczego ona płakała?
B: She wouldn’t have cried if you had remembered her birthday.
B: Nie płakałaby, gdybyś pamiętał o jej urodzinach.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!