fbpx
Strona główna » Zero conditional – zerowy okres warunkowy angielski
Gramatyka Okresy warunkowe

Zero conditional – zerowy okres warunkowy angielski

Warunek zerowy w języku angielskim, określany również jako “zero conditional”, jest konstrukcją gramatyczną, która opisuje sytuacje, które są zawsze prawdziwe lub mają miejsce w określonych warunkach. Struktura jest następująca:

If + present simple + present simple
lub
Present simple + if +present simple

Warunek zerowy jest używany do wyrażania faktów, prawd stałych, prawideł naukowych oraz ogólnie znanych informacji. W tej konstrukcji używamy czasu teraźniejszego zarówno w części dotyczącej warunku, jak i skutku.

.

Przykłady zdań z zerowym okresem warunkowym

If you mix red and blue, you get purple.
Jeśli zmieszasz czerwony i niebieski, otrzymasz fioletowy.

When you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.
Gdy podgrzewasz wodę do 100 stopni Celsjusza, zaczyna wrzeć.

If you take care of your plants, they grow.
Jeśli dbasz o swoje rośliny, rosną.

When you brush your teeth twice a day, they stay healthy.
Kiedy myjesz zęby dwa razy dziennie, pozostają zdrowe.

If you don’t charge your phone, it dies.
Jeśli nie naładujesz swojego telefonu, rozładowuje się.

When you drink a lot of water, you stay hydrated.
Kiedy pijesz dużo wody, utrzymujesz nawodnienie organizmu.

Krótka rozmówka z zero conditional

A: What happens if you mix blue and yellow?
A: Co się stanie, jeśli wymieszasz niebieski i żółty?
B: If you mix blue and yellow, you get green.
B: Jeśli wymieszasz niebieski i żółty, otrzymasz zielony

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!