fbpx
Strona główna » Przedimki a, an, the – kiedy stosować?
Gramatyka

Przedimki a, an, the – kiedy stosować?

rzeczy

Przedimki a, an, the wydają się być problematyczne. Wszystko z powodu ich niewystępowania w języku polskim, co wprowadza niemałe zamieszanie. Jeżeli jednak pragniemy posługiwać się poprawnym angielskim, zrozumienie ich stosowania staje koniecznością! W tym wpisie zostanie dokładnie rozjaśnione, kiedy używać the, a kiedy a. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Przedimki “a” oraz “an”

Określa się je jako nieokreślone, ponieważ używamy ich w przypadku, gdy mówimy o danej rzeczy ogólnie, a nie o konkretnym przedmiocie, osobie, czy zjawisku. Przedimek a stosujemy przed wyrazem rozpoczynającym się na spółgłoskę, natomiast an na samogłoskę.

I need a car.Potrzebuję auta.
Can you buy me an apple?Czy możesz kupić mi jabłko?

Przedmików tych używamy również, kiedy mówimy o rzeczach nowych, nieznanych wcześniej naszemu rozmówcy lub gdy przedstawiamy je po raz pierwszy.

I've got a new house.Mam nowy dom.
Jim is a new coach.Jim jest nowym trenerem.

WAŻNE! Przedimków a oraz an nie stosuje się przed rzeczownikami w liczbie mnogiej!

Przedimek “the”

Używamy go do określenia konkretnych rzeczy. Stosujemy również w przypadku, gdy nasz rozmówca wie o co dokładnie nam chodzi lub wspomnieliśmy o rzeczy lub osobie wcześniej.

I have a new dog. The dog is brown.Mam nowego psa. Ten pies jest brązowy.
I left a wallet at home. Can you pass me the wallet?Zostawiłem portfel w domu. Możesz mi podać portfel?

The możemy zastosować w stosunku do rzeczy, których nasz rozmówca nie zna lub o których nic nie wie. W takim wypadku musi wystąpić jednak konkretny opis tej rzeczy (np. jej miejsce, kolor itp.)

You have to watch the movie that Tom was talking about.Musisz zobaczyć film, o którym mówił Tom.
Have you seen the book with red cover?Widziałeś/aś książkę z czerwoną okładką?

WAŻNE! Przedimka the możemy używać zarówno w liczbie mnogiej, jak i liczbie pojedynczej.

Istnieją pewne zasady co do zastosowania the przy nazwach własnych. Przedimek ten stosujemy w nazwach:

  • mórz, oceanów – the Baltic Sea, the Atlantic Ocean
  • rzek – the Amazon River, the London River
  • łańcuchów górskich – the Carpathians
  • w nazwach niektórych państw – the United States, the United Kingdom

Nie stosujemy go natomiast w nazwach:

  • kontynentów
  • większości państw
  • ulic
  • jezior
  • miast
  • szczytów górskich
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!