fbpx
Strona główna » Przyimki miejsca – Prepositions of Place
Gramatyka Przyimki angielskie

Przyimki miejsca – Prepositions of Place

Przyimki czasu używane są w odniesieniu do miejsca, w którym znajduje się dany przedmiot, obiekt czy osoba. Najczęściej występujące przyimki miejsca w języku angielskim to przyimek „on”, przyimek „in” oraz przyimek „at”.

W początkowej fazie szczególnie problematyczna może okazać się nauka stosowania przyimka „at” ze względu na brak jednego odpowiednika w języku polskim. Ponadto istnieją liczne wyrażenia przyimkowe, których trzeba nauczyć się na pamięć.

W artykule przedstawione są sposoby użycia przyimków miejsca oraz przykłady ich zastosowania. 

Przyimek in

Przyimek „in” w języku angielskim stosowany jest jak w języku polskim przyimki „w” lub “w środku”.

Przyimek „in” używany jest w przypadku nazw geograficznych: kontynentów, np. in Asia (w Azji), in Europe (w Europie), państw, np. in Poland (w Polsce), miast, np. in Amsterdam (w Amsterdamie), regionów, np. in the Tatra Mountains (w Tatrach) i stron świata, np. in the west of China (na zachodzie Chin). 

Przykład użycia:

I have lived in Chicago since we left England.
Mieszkam w Chicago odkąd wyjechaliśmy z Anglii.

Przyimek „in” stosuje się również w odniesieniu do osób lub obiektów znajdujących się w określonej przestrzeni, np. in the universe (we wszechświecie), in a concert hall (w sali koncertowej), in a hotel lobby (w lobby hotelowym), in a queue (w kolejce), in good condition (w dobrym stanie), in the water (w wodzie).

Przykład użycia:

You got it wrong, Ted never ran a store in a shopping mall.
Pomyliło Ci się, Ted nigdy nie prowadził sklepu w centrum handlowym.
There’s plenty fish in the ocean.
W oceanie pływa dużo ryb.

UWAGA! Przyimek „in”, inaczej niż w języku polskim, stosuje się chcąc opisać obraz lub zdjęcie.

Przykład użycia:

In the picture there is a couple from Sweden.
Na zdjęciu znajduje się para ze Szwecji.

Przyimek on

Przyimek „on” używany jest, gdy mowa o osobie lub obiekcie znajdującym się na danej powierzchni. W takim kontekście najczęściej tłumaczony jest jako polskie “na”. 

Przykład użycia:

Neil put the keys on the table and left.
Neil położył klucze na stole i wyszedł.

Przyimek „on” występuje w niektórych ustalonych zwrotach, np. on the menu(w menu), on the timetable (w rozkładzie jazdy), on TV (w telewizji), on the radio (w radio), on the phone (przez telefon), on the bus (w autobusie), on the train (w pociągu), on the plane (w samolocie).

Przykład użycia:

Please don’t disturb me – I’m talking on the phone.
Proszę mi nie przeszkadzać – rozmawiam przez telefon.
 Last week I met your neighbour on the plane from London.
W zeszłym tygodniu spotkałem Twoją sąsiadkę w samolocie z Londynu.

.

Przyimek at

Przyimka miejsca „at” używa się opisując położenie osoby lub obiektu oraz z nazwami budynków, części struktury miejskiej, itp., np. at the bus stop (na przystanku autobusowym), at the airport (na lotnisku), at the seaside (nad morzem), at the corner (na rogu).

Przykład użycia:

Meet me at a railway station in two hours.
Spotkaj się ze mna na stacji kolejowej za dwie godziny.
 I had an appointment at my hairdresser’s for Tuesday but I decided to cancel it.
Miałam wizytę u fryzjera na wtorek, ale zdecydowałam ją anulować.

Przyimka „at” używa się w odniesieniu do sklepów lub punktów usługowych, np.

at the hairdresser’s (u fryzjera), at the butcher’s (u rzeźnika), at the kiosk (w kiosku).

Przyimka „at” (w znaczeniu „u”) używa się w połączeniu z określeniem osób, u których się przebywa oraz adresów, np. at my aunt’s house (w domu mojej ciotki), at my brother’s (u mojego brata), at my place (u mnie w domu), at 23 Oxford Street (pod adresem 23 Oxford Street).

Przykład użycia:

When I was in Manchester, I stayed at my friend’s.
Gdy byłem w Manchesterze, zatrzymałem się u mojego przyjaciela
The UK’s Prime Minister lives at 10 Downing Street.
Premier Zjednoczonego Królestwa mieszka pod adresem 10 Downing Street.

Przyimek „at” stosowany jest w przypadku pewnych zwrotów stałych, np.at home (w domu), at school (w szkole), at work (w pracy), at university (na uczelni), at a high price (za wysoką cenę)

Przykład użycia:

Michael usually spends all days at school.
Michael całe dni spędza w szkole.

W znaczeniu „przy“ przyimek „at” występuje w takich zwrotach jak np. at the table (przy stole), at the window (przy oknie), at the door (przy drzwiach).

Przykład użycia:

Did you see the broom? Yes, it is standing at the small table.
Widziałeś miotłę? Tak, stoi przy stoliku.

Przyimek „at” występuje również w zwrotach oznaczających położenie, np. at the top (u góry, na szczycie), at the bottom (u dołu, na dole).

Przykład użycia:

What song is at the top of the chart? 
Jaka piosenka jest na szczycie zestawienia?

Udostępnij!

Zaobserwuj nas!