fbpx
Strona główna » Przyimki ruchu – Prepositions of Movement
Gramatyka Przyimki angielskie

Przyimki ruchu – Prepositions of Movement

Przyimki ruchu są używane w przypadku przekazywania informacji o zmianie położenia osoby lub obiektu z jednego miejsca na drugie. Zwykle łączą się one z czasownikami ruchu (verbs of motion), takimi jak: walk (iść, chodzić), jump (skakać), move (przenosić, przesuwać), drag (ciągnąć), lift (dźwigać, podnosić), put down (kłaść), put up (podnosić, wznieść), sit (siedzieć), carry (nieść), catch (łapać), throw (rzucać), pull (ciągnąć), hold (trzymać), itp.

Najczęściej stosowanymi przyimkami ruchu w języku angielskim są: on, to, into, towards, along, around, up, down, past, through, off. 

W artykuł zostały opisane stosowanie przyimków ruchu w języku angielskim oraz przedstawione przykłady ich użycia. 

Przyimek on

Przyimka “on” używa się tak, jak przyimka “na” języku polskim.

Przykład użycia:

I’d like to put your wallet on the tray.
Proszę położyć swój portfel na tacy.

Przyimek to

Przyimek “to” wskazuje na kierunek lub cel. Najczęściej tłumaczony na język polski jako “do”.

Przykład użycia

Can you come to my place tomorrow?
Czy możesz przyjść do mnie jutro?
Tony first came to Norway when he was 15 years old.
Tony pierwszy raz przyjechał do Norwegii w wieku 15 lat.
 He never talked to other children in his previous school.
W poprzedniej szkole nie rozmawiał z innymi dziećmi.

Przyimek “to” używany jest także, gdy chce się wskazać na pozycję fizyczną jakiejś osoby, obiektu lub miejsca, np.

Przykład użycia:

The concert hall is to your right.
Sala koncertowa jest po Twojej prawej stronie.
 Yesterday the actor turned his back to the journalists and left the press conference.
Wczoraj aktor odwrócił się od dziennikarzy i opuścił konferencję prasową.

Przyimki: into, inside

Przyimków “into” i “inside” używa się tak jak przyimków takich jak “do”, “do środka” lub “do wewnątrz” w języku polskim.

Przykład użycia

Steven got into his car and drove away.
Steven wsiadł do swojego auta i odjechał.
The cat jumped inside the silver box.
Kot wskoczył do srebrnego pudła.

Przyimek towards

Przyimka “towards” używa się chcąc wyrazić kierunek, w którym ktoś lub coś podąża lub porusza się. Najczęściej tłumaczony jest w języku polskim jako “w stronę” lub “w kierunku”.

Przykład użycia:

The killer has slowly moved towards his victims.
Morderca powoli ruszył w stronę swoich ofiar
My sisters looked towards our mother but she didn’t say a word.
Moje siostry spojrzały w stronę naszej matki, ale ona nie rzekła ani słowa.

Przyimek along

Przyimka “along”używa się tak jak przyimka “wzdłuż” języku polskim.

Przykłady użycia:

In London, Kate used to go for walks along the River Thames? 
W Londynie Kate chadzała na spacery wzdłuż Tamizy.

Przyimek around

Przyimka “around” używa się tak, jak przyimka “na około” lub “dookoła” języku polskim.

Przykłady użycia:

Martha has an ice cream parlour around the corner.
Matha prowadzi lodziarnię za rogiem.  
Tony put the arms around his wife’s neck.
Tony objął szyję żony. 
The jeweller looked around him and proceeded to talk.
Jubiler spojrzał się za siebie i kontynuował rozmowę.

Przyimek up

Przyimka “up” używa się tak, jak przyimka “w górę” w języku polskim.

Look up! The stars are shining brightly. 
Spójrz w górę! Gwiazdy świecą jasno na niebie. 
He walked up the mountain for two hours.
Wspinał się po górze przez dwie godziny.

Przyimek down

Przyimka “down” wyraża czynność, w które osoba lub obiekt porusza się “na dół” lub “w dół”. Często w takich przypadkach stosowanie przyimka w języku polskim jest zbędne.

Przykłady użycia:

My brother fell down the stairs and broke his arm.
Mój brat spadł ze schodów i złamał rękę. 
The tears rolled down her cheeks.
Łzy popłynęły po jej policzku.

Przyimek past

Przyimka “past” używa się chcąc wyrazić sytuację, w której mija się daną osobę lub obiekt, podobnie jak zaimek “obok” w języku polskim.

Przykłady użycia:

Did you walk past Judy’s house in the morning?
Mijałeś dom Judy rano? LUB Przechodziłeś obok domu Judy rano?

Przyimek through

Przyimek “through” używa się tak jak przyimka “zza”, “poprzez” lub “przez” w języku polskim.

Przykład użycia:

John saw Kate through the window and waved at her.
John zobaczył Kate przez okno i jej pomachał.
Last night I heard weird noises coming through the door.
Zeszłej nocy słyszałem dziwne dźwięki dobiegające zza drzwi.

Przyimek off

Przyimek “off” używa się chcą wyrazić czynność polegająca na wyjściu z danego miejsca lub obiektu, tak jak przyimka “z” lub w języku polskim.

Przykłady użycia:

The dog jumped off Ian’s car.
Pies zeskoczył z samochodu Iana.

Przyimek across

Przyimek „across“ używany jest w przypadku ruchu w poprzek lub na drugą stronę.

Przykłady użycia:

Did you know the woman we saw in the supermarket lives across the road?
Czy wiesz, że kobieta, którą widzieliśmy w supermarkecie mieszka po drugiej stronie ulicy?
Go across the bridge until a big white building.
Przejdź przez most aż zobaczysz biały gmach.

Przyimek from

Bezpłatna lekcja próbna przez Internet
Z wykwalifikowanym lektorem!
  • Oszczędność czasu i komfort
  • Wygodny system rezerwacji lekcji
  • Bezpłatna lekcja próbna 1:1
ZAREZERWUJ TERAZ Kompetencje i pasja nauczycieli!

Przyimek “from” używa się tak jak przyimka “z” w języku polskim.

Przykłady użycia:

He moved here from Poland in 1945.
Przeprowadził się tu z Polski w 1945 roku.

Przyimek out of

Przyimek “out of” wskazuje na przemieszczenie się osoby lub obiektu z zewnątrz.

Przykłady użycia:

An unknown man appeared out of nowhere.
Nieznajomy mężczyzna zjawił się znikąd
Take the flowers out of the vase, will you?
Czy mógłbyś wyciągnąć kwiaty z flakonu?

Udostępnij!