fbpx
Strona główna » Przysłówki angielskie – wszystko, co musisz wiedzieć!
Gramatyka Zwroty i słówka

Przysłówki angielskie – wszystko, co musisz wiedzieć!

Przysłówki są niezbędne, jeśli chcesz zdobyć zdolność swobodnego wyrażania się w języku angielskim. Dziś skupimy się na różnych typach przysłówków: czasu, miejsca, sposobu, stopnia, a także na różnicach między takimi parami jak “so” vs “such” oraz “enough” vs “too”. Czy jesteś gotowy na tę gramatyczną przygodę? W takim razie zaczynajmy!

Przysłówki częstotliwości

Przysłówki częstotliwości informują, jak często coś się dzieje. Zazwyczaj umieszczamy je między podmiotem a czasownikiem. Kluczowe przysłówki częstotliwości to:

 • always – zawsze
 • usually – zazwyczaj
 • frequently/often – często
 • sometimes – czasami
 • occasionally – sporadycznie
 • rarely/seldom – rzadko
 • never – nigdy

Przykłady zastosowania przysłówków częstotliwości

She usually reads before bed.
Ona zwykle czyta przed snem.

We often go for a walk in the park.
Często chodzimy na spacer do parku.

He never eats breakfast.
On nigdy nie je śniadania.

Przysłówki czasu

Przysłówki czasu określają, kiedy coś się dzieje. Zazwyczaj znajdują się na końcu zdania. Kluczowe przysłówki czasu to:

 • now – teraz
 • then – potem
 • later – później
 • soon – wkrótce
 • today – dzisiaj
 • tomorrow – jutro
 • yesterday – wczoraj
 • already – już
 • still – jeszcze
 • yet – już/jeszcze
 • ago – temu

Przykłady zastosowania przysłówków czasu

I’ll do it later.
Zrobię to później.

She arrived early today.
Ona przyszła dzisiaj wcześnie.

They have already eaten.
Oni już jedli.

Przysłówki miejsca

Przysłówki miejsca wskazują, gdzie coś się dzieje. Stawiamy je zazwyczaj po czasowniku. Kluczowe przysłówki miejsca to:

 • here – tutaj
 • there – tam
 • everywhere – wszędzie
 • out – poza
 • in – w
 • above – nad
 • below – poniżej
 • inside – w środku
 • outside – na zewnątrz
 • upstairs – na górze
 • downstairs – na dole

Przykłady zastosowania przysłówków miejsca

Come here.
Chodź tutaj.

She lives there.
Ona mieszka tam.

They are playing outside.
Oni bawią się na zewnątrz.

Przysłówki sposobu

Przysłówki sposobu mówią o tym, jak coś się dzieje. Zazwyczaj znajdują się po czasowniku, który opisują. Kluczowe przysłówki sposobu to:

 • well – dobrze
 • badly – źle
 • hard – trudno
 • fast – szybko
 • slowly – wolno
 • easily – łatwo
 • loudly – głośno
 • quietly – cicho

Przykłady zastosowania przysłówków sposobu

He speaks English fluently.
On mówi płynnie po angielsku.

She drives carefully.
Ona jeździ ostrożnie.

They learn quickly.
Oni uczą się szybko.

Przysłówki stopnia

Przysłówki stopnia określają intensywność. Są używane z przymiotnikami lub przysłówkami, które poprzedzają. Kluczowe przysłówki stopnia to:

 • very – bardzo
 • quite – dosyć
 • rather – raczej
 • pretty – dosyć, całkiem
 • too – zbyt
 • enough – wystarczająco

Przykłady zastosowania przysłówków stopnia

The cake is very delicious.
Ciasto jest bardzo pyszne.

She is pretty intelligent.
Ona jest dość inteligentna.

They are quite happy.
Oni są całkiem szczęśliwi.

So vs Such

“So” i “such” są używane do podkreślania. “So” jest używane z przymiotnikami lub przysłówkami, a “such” z rzeczownikami.

It’s so hot today.
Dzisiaj jest tak gorąco.

It was such a good movie!
To był taki dobry film!

They are such nice people.
Oni są takimi miłymi ludźmi.

Enough vs Too

“Enough” oznacza “w wystarczającym stopniu” i jest umieszczone po przymiotniku lub przysłówku. “Too” oznacza “zbyt” i jest umieszczone przed przymiotnikiem lub przysłówkiem.

I have enough money to buy this dress.
Mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić tę sukienkę.

This soup is too salty.
Ta zupa jest zbyt słona.

She is not tall enough to reach the shelf.
Ona nie jest wystarczająco wysoka, aby dosięgnąć półki.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!