fbpx
Strona główna » Till until – na czym polega różnica?
Gramatyka Spójniki

Till until – na czym polega różnica?

londyn nocą

W języku angielskim bardzo często wykorzystuje się spójniki till i until. Chcesz dowiedzieć się, jakie jest ich znaczenie? A może już je znasz, a zastanawiasz się, kiedy używa się jednej, a kiedy drugiej formy? W dzisiejszym poradniku dokładnie wytłumaczymy to zagadnienie. Serdecznie zapraszamy do przeczytania całego poradnika!

Kiedy używamy until?

Rozpocznijmy wyjaśnienia od until – ponieważ jest to po prostu “podręcznikowa” wersja spójnika dopóki, do lub do czasu, kiedy. Definicją tego spójnika jest zatem wprowadzenie do zdania podrzędnego, które określa koniec danej czynności lub stanu.

You must stay in bed until you recover.
Musisz leżeć w łóżku, dopóki nie wyzdrowiejesz.

I am working until 4 PM.
Pracuję do czwartej po południu.

We won’t see each other until the end of next month.
Nie zobaczymy się do końca następnego miesiąca.

Po pierwsze zapamiętaj najważniejszą zasadę – until odnosi się ZAWSZE do czasu, a nie do dystansu. Jest spójnik, którego poprawne stosowanie wymaga znajomości jeszcze innych zasad:

  • po until nie stawiamy czasownika posiłkowego will chcąc mówić o przyszłości, lecz wykorzystujemy po prostu czas Present Simple np. They have to wait until she arrives. (until she will arrive)
  • po until nie stawiamy przeczeń – w przeciwieństwie do języka polskiego, sprawdź pierwszy przykład.

Kiedy używamy till?

Wyjaśnienie jest prostsze niż mogłoby się z pozoru wydawać. Till to określenie potoczne, którego nie stosuje się w formalnym, a nawet pół-formalnym języku. Niektórzy używają także skróconej formy ’til – głównie w amerykańskim angielskim.

You will have to wait till next week.
Będziesz musiał/musiała poczekać do następnego tygodnia.

Until, a by – jaka jest różnica?

Pewnym problemem dla osób poznających spójnik until, będzie przyimek by – którego znaczenie jest tylko z pozoru zbliżone. Ten drugi stosuje się, gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się przed określonym momentem lub dokładnie w tym momencie.

W przypadku by większy nacisk jest zatem kładziony na to, KIEDY ma nastąpić dana czynność lub stan, a w przypadku until – do kiedy będzie trwać określona czynność lub stan.

By w tym kontekście jest tłumaczone najczęściej jako “nie później niż”.

You have to work on your project until Friday.
Musisz pracować nad swoim projektem do piątku.

You have to finish your project by Friday.
Musisz skończyć projekt nie później niż do piątku.

Idiomy z until i till

Na sam koniec kilka idiomów, które wykorzystują spójniki until i till!

  • until the last – do ostatniego momentu
  • until next time – do następnego razu
  • don’t go near the water until you learn how to swim – nie próbuj robić czegoś, na co nie jesteś przygotowany/przygotowana
  • from now until doomsday – oznacza to, że czas od teraźniejszości do danego wydarzenia w przyszłości jest bardzo długi
  • till hell freezes over – czyli nigdy
Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!