fbpx
Strona główna » Stopniowanie przysłówków angielskich
Gramatyka

Stopniowanie przysłówków angielskich

Photo from back of young woman 18-20 wearing summer clothes and straw hat running up stairs in green park on sunny day

Stopniowanie przysłówków w języku angielskim ma dokładnie tę samą funkcję, co w języku polskim – czyli w celu porównania ze sobą “siły” danej cechy opisującej, w tym wypadku, czynność.

Poniżej przedstawimy Ci stopień wyższy i najwyższy angielskich przysłówków wraz z przykładami. Na samym końcu znajduje się natomiast tabelka z nieregularnymi formami. Zapraszamy do nauki!

Stopień wyższy przysłówków (comparative degree)

Stopień wyższy przysłówków tworzy się poprzez:

  • dodanie końcówki -er do stopnia równego przysłówków jednosylabowych

My car drives faster than John’s.
Mój samochód jeździ szybciej niż Johna.

It took Katy longer to get here this year.
W tym roku Katy dłużej tu jechała tym roku.

  • umieszczenia more (bardziej) lub less (mniej) przed przysłówkiem wielosylabowym

Daniel’s presented the offer more interestingly than his brother’s.
Daniel zaprezentował ofertę bardziej interesująco niż John.

The crowd applauded more cheerfully than yesterday.
Pensja Katy Tłum bił brawo bardziej żywo niż wczoraj.

.

Stopień najwyższy przysłówków (superlative)

Stopnia najwyższego przysłówków używa się w celi porównania więcej niż dwóch czynności. Tworzy się go poprzez:

  • dodanie końcówki -est do stopnia równego przysłówków jednosylabowych, np.

George answered the fastest.
George odpowiedział najszybciej.

  • umieszczenie (the) most (najbardziej) lub (the) least (najmniej) przed przysłówkiem wielosylabowym, np.

The white roses smelled the least intensely.
Białe róże pachniały najmniej intensywnie.

Formy nieregularne przysłówków

Część przysłówków stopniuje się w sposób nieregularny, tj.

well – dobrzebetter – lepiejthe best – najlepiej
badly – źleworse – gorszejthe worst – najgorzej
much, many, a lot of – dużomore – więcejthe most – najwięcej
little – małoless – mniejthe least – najmniej
far (o odległości) – dalekofarther – dalejthe farthest – najdalej
far – daleko further – dalej the furthest – najdalej
Udostępnij!

Zaobserwuj nas!