fbpx
Strona główna » Strona bierna (angielski) – Passive voice
Gramatyka

Strona bierna (angielski) – Passive voice

Strona bierna w angielskim to zagadnienie, którego znajomość pozwoli nam stać się bardziej elokwentnymi w tym języku. Zadaniem Passive Voice jest podkreślenie czynności, a nie podmiotu. Bierna strona może sprawić problemy początkującym, dlatego to zagadnienie wymaga już pewnych umiejętności posługiwania się angielskim. Jeżeli je posiadasz – zapraszamy Cię do poznania Passive voice!

Wyjaśnimy kiedy używać strony biernej w języku angielskim, w jaki sposób to robić biorąc pod uwagę dany angielski czas, a także inne niuanse związane z tym zagadnieniem. Zaczynajmy!

Zastosowanie strony biernej w języku angielskim

Strona bierna (passive voice) używana jest w języku angielskim w celu podkreślenia znaczenia czynności nad osobą, która ją wykonuje. Stosuje się ją również, kiedy nie jest znana osoba “wykonująca” czynność, dla odbiorcy jest to informacja oczywista lub “wykonawca” nie ma znaczenia dla kontekstu wypowiedzi.

Stronę bierną w języku angielskim tworzy się przy pomocy odpowiedniej formy czasownika to be oraz Past Participle (imiesłowa biernego, 3. forma czasownika).

Ze stroną bierną spotkamy się bardzo często w oficjalnych, formalnych czy urzędowych dokumentach, jak również w literaturze fabularnej. Z tego powodu Passive Voice pomoże Ci sztuce czytania książek w języku angielskim!

Budowa strony biernej

W celu utworzenia strony biernej (Passive Voice) ze strony czynnej (Active Voice) należy dokonać tzw. inwersji, czyli zamiany podmiotu z dopełnieniem.

Strona czynna:
The owner sold the company for $5 milion.
Właściciel sprzedał swoją firmę za 5 milionów.

Strona bierna:
The company was sold
for $5 milion.
Firma została sprzedana za 5 milionów.

Przykłady strony biernej w różnych czasach angielskich

Strona bierna z niektórymi czasami angielskimi tworzy dość skomplikowane zdania. Właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się zaprezentować przykłady dla każdego z nich!

Present Simple

Strona czynna: The bakery sells freshly baked rolls only in the morning.
Piekarnia sprzedaje świeżo wypiekane bułki tylko rano.
Strona bierna: Freshly baked rolls are sold in the morning only.
Świeżo wypiekane bułki są sprzedawane tylko rano.

Present Continuous

Strona czynna: The mechanics are repairing my father’s car right now.
Mechanicy właśnie naprawiają samochód mojego ojca.
Strona bierna: My father’s is being repaired right now (by the mechanics).
Samochód mojego ojca jest właśnie naprawiany (przez mechaników).

Present Perfect

Strona czynna: Has the company postponed my trip do Australia?
Czy firma odłożyła moją wycieczkę do Australii?
Strona bierna: Has my trip do Australia been postponed (by the company)?
Czy moja wycieczka do Australii została odłożona (przez firmę)?

Past Simple

Strona czynna: The storm did not damage the piano.
Sztorm nie zniszczył pianina.
Strona bierna: The piano was not damaged by the storm.
Fortepian nie został zniszczony przez burzę. 

Past Continuous

Strona czynna: Andy was not cleaning his house all day long. 
Andy nie sprzątał swojego domu przez cały dzień.
Strona bierna: Andy’s house was not being cleaned (by him) all day long.
Dom Andy’ego nie był sprzątany cały dzień (przez niego).  

Past Perfect

Strona czynna: Someone had stolen his suitcase at the airport before he realised it.
Ktoś ukradł jego bagaż na lotnisku zanim się zorientował.
Strona bierna: His suitcase had been stolen at the airport before he realised it. 
Jego bagaż został skradziony zanim wyszedł z lotniska.

Future Simple (will)

Strona czynna: The farm owner won’t sell the fruit to the costumers tomorrow.
Właściciel gospodarstwa nie sprzeda jutro owoców klientom.
Strona bierna: The fruit won’t be sold to the costumers by the farm owner tomorrow.
Owoce nie zostaną sprzedane klientom przez właściciela gospodarstwa jutro. 

Strona bierna z bezokolicznikiem

Strona bierna z bezokolicznikiem występuje po czasownikach modalnych i czasownikach, po których zwykle występuje bezokolicznik, np.

The new product has to be tested against the company’s criteria.
Nowy produkt musi zostać przetestowany zgodnie z kryteriami firmy.

My husband might be promoted at work soon.
Mój mąż może być wkrótce awansowany w pracy.

Carrie expects to be invited to the birtday party.
Carrie oczekuje, że zostanie zaproszona na przyjęcie urodzinowe.

I want to be told the whole truth.
Chcę, żeby powiedziono mi prawdę.

You may be taken from here by force.
Być może zostaniesz zabrany stąd siłą.

Strona bierna z rzeczownikami odczasownikowymi

Rzeczowniki odczasownikowe stoją po przyimkach, a także po czasownikach, po których zazwyczaj występują rzeczowniki odczasownikowe, np.

I remember being sent away to England.
Pamiętam, jak odesłano mnie do Anglii.

Fans are excited about being invited to a listening party.
The questions were stopped from being analysed.

I hate being told what to do.
I like being offered a cup of their coffee when I come here.

Strony biernej używa się również w zdaniach zaczynających się od konstrukcji typu: “It is said that…” (Mówi się, że…), “It is supposed that…” (Przypuszcza się…”), “It is believed that…” (Wierzy się, że…), “It is considered that…”, “It is thought that…” (Uważa się…), np.

Specyficzne konstrukcje z Passive Voice

Strony biernej używa się również w zdaniach zaczynających się od konstrukcji typu: “It is said that…” (Mówi się, że…), “It is supposed that…” (Przypuszcza się…”), “It is believed that…” (Wierzy się, że…), “It is considered that…”, “It is thought that…” (Uważa się…), np.

It is said that the Browns moved out of their house because they used to see ghosts there.
Mówi się, że państwo Brown wyprowadzili się z swojego domu, bo widywali tam duchu

Michael is believed to live in Maryland, but no one really knows if it’s true.
Wierzy się, że Michael mieszka w Maryland, ale nikt do końca nie wiem, czy to prawda.

Konstrukcja have/get something done

Strona bierna stosowana jest także w zdaniach z konstrukcją “have/get something done”, np.

I will have my parcel delivered to the address you gave me.
Moja paczka zostanie dostarczona pod adres, który mi dałaś.

Więcej o zdaniach z “have/get something done” dowiesz się z oddzielnego artykułu.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!