fbpx
Strona główna » Strona bierna (Passive Voice)
Gramatyka

Strona bierna (Passive Voice)

Strona bierna (passive voice) używana jest w języku angielskim w przypadku, gdy chce się opisać sytuację, w której ważniejsza jest sama czynność niż to, kto ją wykonał. 

Stronę bierną w języku angielskim tworzy się przy pomocy odpowiedniej formy czasownika “to be” oraz Past Participle (imiesłowa biernego, 3. forma czasownika).

Jak przekształcić stronę czynna na bierną? 

Strona czynna:

PODMIOTORZECZENIEDOPEŁNIENIE
Dorothywrotea letter
Dorothynapisałalist

Strona bierna:

RZECZOWNIK (PODMIOT)CZASOWNIK POSIŁKOWYFORMA IMIESŁOWOWAWYRAŻENIE PRZYIMKOWE
A letterwaswrittenby Dorothy
Listzostałnapisanyprzez Dorothy

Przykłady strony biernej w różnych czasach gramatycznych:

Present Simple:

The bakery sells freshly baked rolls only in the morning.
Freshly baked rolls are sold in the morning only.

Świeżo wypiekane bułki są sprzedawane rano.

Present Continuous:

The mechanics are repairing my father’s car right now.
My father’s is being repaired right now (by the mechanics).

Samochód mojego ojca jest właśnie naprawiany (przez mechaników).

Present Perfect:

Has the company postponed my trip do Australia?
Has my trip do Australia been postponed (by the company)?

Czy moja wycieczka do Australii została odłożona (przez firmę)?

Past Simple:

The storm did not damage the piano.
The piano was not damaged by the storm.

Fortepian nie został zniszczony przez burzę. 

Past Continuous:

Andy was not cleaning his house all day long.  
Andy’s house was not being cleaned (by him) all day long.

Dom Andy’ego nie był sprzątany cały dzień (przez niego).  

Past Perfect:

Someone had stolen his suitcase at the airport before he realised it. 
His suitcase had been stolen at the airport before he realised it. 

Jego portfel został skradziony zanim wyszedł z pubu.

Future Simple (will):

The farm owner won’t sell the fruit to the costumers tomorrow.
The fruit won’t be sold to the costumers by the farm owner tomorrow.

Owoce nie zostaną sprzedane klientom przez właściciela gospodarstwa jutro. 

Strona bierna z bezokolicznikiem

Strona bierna z bezokolicznikiem występuje po czasownikach modalnych i czasownikach, po których zwykle występuje bezokolicznik, np.

The new product has to be tested against the company’s criteria.
Nowy produkt musi zostać przetestowany zgodnie z kryteriami firmy.

My husband might be promoted at work soon.
Mój mąż może być wkrótce awansowany w pracy.

Carrie expects to be invited to the birtday party.
Carrie oczekuje, że zostanie zaproszona na przyjęcie urodzinowe.

I want to be told the whole truth.
Chcę, żeby powiedziono mi prawdę.

You may be taken from here by force.
Być może zostaniesz zabrany stąd siłą.

Strona bierna z rzeczownikami odczasownikowymi

Rzeczowniki odczasownikowe stoją po przyimkach, a także po czasownikach, po których zazwyczaj występują rzeczowniki odczasownikowe, np.

I remember being sent away to England.
Pamiętam, jak odesłano mnie do Anglii.

Fans are excited about being invited to a listening party.
The questions were stopped from being analysed.


I hate being told what to do.
I like being offered a cup of their coffee when I come here.

Strony biernej używa się również w zdaniach zaczynających się od konstrukcji typu: „It is said that…” (Mówi się, że…), „It is supposed that…” (Przypuszcza się…”), „It is believed that…” (Wierzy się, że…), „It is considered that…”, „It is thought that…” (Uważa się…), np.

It is said that…

It is said that the Browns moved out of their house because they used to see ghosts there.
Mówi się, że państwo Brown wyprowadzili się z swojego domu, bo widywali tam duchu

Stronę bierną stosuje się w zbliżonych konstrukcjach gramatycznych typu, „He is said to…”, „She is believed to…”, itp., np.

Michael is believed to live in Maryland, but no one really knows if it’s true.
Wierzy się, że Michael mieszka w Maryland, ale nikt do końca nie wiem, czy to prawda.

Konstrukcja have/get something done

Strona bierna stosowana jest także w zdaniach z konstrukcją „have/get something done”, np.

I will have my parcel delivered to the address you gave me.
Moja paczka zostanie dostarczona pod adres, który mi dałaś.

Więcej o zdaniach z „have/get something done” dowiesz się z oddzielnego artykułu.

Udostępnij!
.