fbpx
Strona główna » Too/enough – znaczenie i przykłady użycia
Gramatyka

Too/enough – znaczenie i przykłady użycia

RETRO PHOTO FILTER EFFECT: Blackpool Central Pier at Sunset with Ferris Wheel, Lancashire, England UK.

Przysłówek „too” oznacza zbyt (za dużo, więcej niż potrzeba). W zdaniu umieszcza się go przed wyrazem, który określa. 

Too – zbyt dużo

The computer is too old.
Komputer jest zbyt stary.

The competitor was too strong.
Konkurent był zbyt silny.

Many i too much

„Too many” jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi, natomiast „too much” występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi. W obu przypadkach wskazujemy, że czegoś jest za dużo. 

Kate has received too many hate comments
Kate otrzymała zbyt wiele zawistnych komentarzy. 

It’s too much food. We are not that hungry.
To za dużo jedzenia. Nie jesteśmy aż tak głodni. 

Enough – wystarczająco

Przysłówek „enough” oznacza wystarczającą ilość czegoś (dość; tyle, ile potrzeba). Umieszcza się za przymiotnikiem lub przysłówkiem, który określa. W przypadku rzeczownika, enough występuje bezpośrednio przed nim, np.

Is there enough water in the kettle?
Czy w czajniku jest wystarczająco wody?

There weren’t enough men to lift the car.
Nie było wystarczająco dużo mężczyzn, by dźwignąć samochód.

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!