fbpx
Strona główna » Used to, be used to, get used to – co oznaczają i jak poprawnie je stosować?
Gramatyka

Used to, be used to, get used to – co oznaczają i jak poprawnie je stosować?

W języku angielskim istnieją konstrukcje, które mogą wydawać się dość tajemnicze i niezrozumiałe. Jedną z nich jest konstrukcja used to. Również sam fakt, że czasownik “use” ma inne znaczenie niż ten, o którym mowa, wprowadzana niemałe znamieszanie.

Postaramy się dzisiaj rozwiązać tę zagadkę, aby konstrukcja used to stało się dla Ciebie banalnie prosta, a umiejętność jego zastosowania w praktyce pokazywała Twoją świetną znajomość języka angielskiego.

Wytłumaczymy poniżej budowę konstrukcji used to, jej zastosowanie, wyjaśnimy pytania i przeczenia, oraz przestawimy zdania z użyciem tego wyrażenia. Do dzieła!

Kiedy używamy wyrażenia “used to”?

Zwrot ten stosujemy w dwóch sytuacjach:

  • Gdy chcemy powiedzieć o czynnościach lub sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i nie trwają do dzisiaj

I used to live in London, but now I live in Poland
Mieszkałem/am w Londynie, ale teraz mieszkam w Polsce.

  •  Gdy mówimy o przeszłych przyzwyczajeniach lub stanach, których nie mamy obecnie.

I used to smoke a lot, but then I realised that I have to quit.
Paliłem/am dużo, ale uświadomiłem/am sobie, że muszę przestać.

Aby utworzyć przeczenie należy dodać “not” do czasownika modalnego “do” w zdaniu.

I didn’t use to train that hard, but now I love fitness.
Nie byłem/am przyzwyczajona do tak ciężkiego trenowania, ale teraz kocham fitness.

Jak utworzyć pytania z used to?

Pytania z formą “used to” tworzymy poprzez naturalnie poprzez inwesję z wykorzystaniem czasownika posiłkowkego “do”.

Did you use to work at Apple’s office?
Czy pracowałeś/aś w biurze Apple?

Didn’t you use to play football a lot?
Czy nie grałeś/aś dużo w piłkę nożną?

WAŻNE! Nie istnieje forma czasu teraźniejszego wyrażenia “used to”. Aby powiedzieć o swoich obecnych przyzwyczajeniach należy użyć czasu Present simple.

Co oznacza “be used to” ?

Formy tej używamy, kiedy mówimy o rzeczach, do których jesteśmy już przyzwyczajeni i nie jest dla nas zaskoczeniem ta sama sytuacja, czy okoliczność. Używamy po niej czasownika z końcówką -ing.

I am used to being at noisy places.
Jestem przyzwyczajony/a do przebywania w hałaśliwych miejscach.

She is used to working at night.
Ona jest przyzwyczajona do pracy w nocy.

Used to – przeczenie

Przeczenia tworzymy naturalnie poprzez dodatnie “not” do czasownika “to be”.

I am not used to talking English.
Nie jestem przyzwyczajony/a do mówienia po angielsku.)

He is not used to party a lot.
On nie jest przyzwyczajony do ciągłego imprezowania.

Pytania z used to

Utworzenie pytania następuje podczas inwersję, czyli umieszczenie czasownika “to be” na początku.

Are you used to being at rainy countries?
Jesteś przyzwyczajony/a do przebywania w deszczowych krajach?

Isn’t he used to playing video games?
Czy on nie jest przyzwyczajony do grania w gry?

Kiedy używamy “get used to”?

Wyrażenie “get used to” w tłumaczeniu z angielskiego oznacza “przyzwyczaić się do czegoś”.

I have to get used to living on my own.
Muszę przyzwyczaić się do życia na swoim.

She got used to talking with many people.
Ona przyzwyczaiła się do rozmawiania z wieloma ludźmi.

Przeczenia tworzymy zgodnie z zasadami czasu, w którym chcemy użyć wyrażenia “get used to”.

I won’t get used to working at noisy place.
Nie przyzwyczaję się do pracowania w hałaśliwym miejscu.)

I still haven’t got used to training that long.
Wciąż nie przyzwyczaiłem/am się do trenowania tak długo.

Pytania tworzymy również zgodnie z zasadami czasu, którego chcemy użyć.

Will you ever get used to driving in big cities?
Czy kiedyś przyzwyczaisz się do jeżdzenia w dużym mieście?

Has she got used to living with strange people?
Czy ona przyzwyczaiła się do mieszkania z obcymi ludźmi?

Skorzystaj z przygotowanych przez nas ćwiczeń z used to, be used i get used to!

Udostępnij!
.

Zaobserwuj nas!